Samenwerking binnen Europa

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) werkt intensief samen binnen Europa. Dit gebeurt in de eerste plaats binnen de European Data Protection Board (EDPB). Daarnaast werkt de AP samen in vaste comités voor gecoördineerd toezicht op politie, justitie en grensbewaking en neemt de AP deel aan de jaarlijkse Europese privacyconferentie.

Op deze pagina

European Data Protection Board (EDPB)

De AP is lid van de EDPB, ook wel het Europees Comité voor gegevensbescherming genoemd. Dit is een onafhankelijk orgaan waarin alle nationale privacytoezichthouders uit de Europese Unie (EU) samenwerken.

De EDPB zorgt ervoor dat de privacywetgeving consequent wordt toegepast in de EU. Bijvoorbeeld door adviezen, besluiten en guidelines met uitleg over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te publiceren.

Eenloketmechanisme AVG

De AP werkt ook samen met de andere EU-privacytoezichthouders bij grensoverschrijdende zaken. Bijvoorbeeld bij onderzoek naar een organisatie die in meerdere EU-lidstaten gegevens verwerkt.

De toezichthouder van het land waarin het hoofdkantoor van de organisatie staat, heeft de leiding bij zo’n onderzoek. Maar deze werkt wel samen met een of meer andere toezichthouders. Dit wordt het eenloketmechanisme genoemd.

Toezicht politie en justitie

Terrorisme en criminaliteit worden steeds meer op Europees niveau bestreden. Daarbij wisselen de EU-lidstaten ook steeds meer persoonsgegevens uit, bijvoorbeeld van verdachten. 

Op deze verwerking van persoonsgegevens bestaat onafhankelijk toezicht. De AP neemt namens Nederland deel aan het toezicht op Europol en Eurojust en het toezicht op Europese informatiesystemen.

Europese privacyconferentie

De privacytoezichthouders van de lidstaten van de Raad van Europa komen elk voorjaar bij elkaar in een besloten conferentie, de Spring Conference of European Data Protection Authorities (Lenteconferentie).

Ook de European Data Protection Supervisor (EDPS) en de Europese gemeenschappelijke toezichthoudende organen op het terrein van politie en justitie zijn hierbij aanwezig. De Europese Commissie en de Raad van Europa zijn waarnemers.

Tijdens deze conferentie wisselen de aanwezigen informatie uit over lopende activiteiten en discussiëren zij over gemeenschappelijke, vaak actuele onderwerpen.

Case Handling Workshop

Onder de verantwoordelijkheid van de Europese privacyconferentie wordt eenmaal per jaar de zogeheten Case Handling Workshop georganiseerd.

Dit is een workshop voor medewerkers van de toezichthouders die deelnemen aan de Europese privacyconferentie. Hierbij maken zij kennis met elkaars werk(wijze) en kunnen zij ervaringen uitwisselen en ‘best practices’ delen.