Eén loket in de EU

Een organisatie kan persoonsgegevens verwerken in verschillende lidstaten van de Europese Unie (EU). Of in één lidstaat, maar wel van mensen uit meerdere lidstaten.

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

De organisatie hoeft echter maar met één privacytoezichthouder zaken te doen. Dit wordt het eenloketmechanisme of ‘one stop shop’ genoemd. 

Snelle antwoorden

Wat kan ik als burger doen met mijn klacht over een internationale verwerking?

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u uw klacht indienen bij de AP.

De AP kijkt vervolgens of er sprake is van een grensoverschrijdende (internationale) verwerking. Zo ja, dan kan het zijn dat de AP niet de aangewezen toezichthouder is om uw klacht te behandelen. De AP geeft uw klacht dan door aan de Europese collega-toezichthouder die erover gaat. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. De collega-toezichthouder behandelt uw klacht in nauw overleg met de AP en eventuele andere betrokken toezichthouders.

Informatie over behandeling klacht

Heeft u vragen? Dan kunt u altijd terecht bij de AP. Ook geeft de AP u informatie over de behandeling van uw klacht en laat de AP u weten wat de uiteindelijke uitkomst is van uw klacht.

Moet ik mijn FG ook bij andere Europese toezichthouders aanmelden?

Dit hoeft niet als de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de leidende toezichthouder van uw organisatie is. U hoeft uw functionaris gegevensbescherming (FG) dan alleen bij de AP te aan te melden.

Is uw enige vestiging of uw Europese hoofdvestiging in Nederland? Dan is de AP uw leidende toezichthouder. Bij de leidende toezichthouder moet u de contactgegevens van de FG bekendmaken.

Het aanmelden van uw FG bij betrokken toezichthouders in andere lidstaten mag, maar is niet verplicht. De AP raadt dit wel aan. Op die manier bevordert u het contact met betrokken toezichthouders. 

Weet u niet zeker welke toezichthouder de leidende toezichthouder is? Dan kunt u uw FG aanmelden bij de veronderstelde leidende toezichthouder en de betrokken toezichthouders.

Heb ik als verwerker ook voordeel van het eenloketmechanisme?

Ja. Ook als verwerker met grensoverschrijdende activiteiten of meerdere vestigingen in de EU kunt u profiteren van het eenloketmechanisme.

De locatie waar uw centrale administratie plaatsvindt, wordt als de hoofdvestiging gezien. De toezichthouder in de EU-lidstaat waar uw hoofdvestiging staat, is in principe de leidende toezichthouder.

Ook voor verwerkers is het eenloketmechanisme het uitgangspunt. Dat betekent dat de leidende toezichthouder de enige privacytoezichthouder in de EU is waarmee u te maken krijgt.

Hoofdvestiging buiten EU

Staat uw hoofdvestiging niet in de EU? Dan is de leidende toezichthouder de privacytoezichthouder uit het land waar de vestiging staat waar de belangrijkste gegevensverwerkingen in de EU plaatsvinden.

Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

Bent u als verwerker bij een concrete zaak betrokken, maar is de verwerkingsverantwoordelijke dat ook? Dan geldt dat de leidende toezichthouder van de verwerkingsverantwoordelijke als enige de leidende toezichthouder is in die zaak.

De toezichthouder uit het land waar u als verwerker uw hoofdvestiging heeft, wordt dan een betrokken toezichthouder en werkt samen met de andere betrokken toezichthouders.

Nooit alleen verwerker

Let op: u bent eigenlijk nooit alleen maar een verwerker. Ook als u alleen als verwerker persoonsgegevens verwerkt voor anderen, bent u in ieder geval de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens van uw eigen personeel.