Nieuwe EDPB-guidelines over dark patterns en samenwerking toezichthouders

De European Data Protection Board (EDPB) heeft nieuwe guidelines vastgesteld over het herkennen en vermijden van dark patterns op sociale media. Ook heeft de EDPB guidelines opgesteld over de samenwerking tussen de Europese privacytoezichthouders.

De Europese privacytoezichthouders, verenigd in de EDPB, stelden deze guidelines vast tijdens de vergadering van de EDPB op 14 maart 2022.

Dark patterns op sociale media

De Guidelines on Dark patterns in social media platform interfaces: How to recognise and avoid them geven praktische aanbevelingen aan ontwerpers én gebruikers van sociale media. Dark patterns zijn interfaces die gebruikers ‘sturen’ om keuzes te maken die ze niet willen maken. En die mogelijk zelfs schadelijk voor hen zijn.

De guidelines geven veel voorbeelden van dark patterns, zodat mensen deze kunnen herkennen en vermijden. Denk hierbij aan:

  • Het overladen van gebruikers met informatie of opties. Dit moet ertoe leiden dat zij meer persoonsgegevens verstrekken dan normaal.
  • Het voor gebruikers moeilijk of zelfs onmogelijk maken om zich te informeren over de privacyopties die zij hebben op een pagina.
  • Het opzettelijk onduidelijk ontwerpen van de interface. Waardoor het voor gebruikers niet duidelijk is waarvoor hun persoonsgegevens worden verwerkt.

Heeft u opmerkingen of suggesties bij deze guidelines? Dan kunt u deze tot en met 2 mei 2022 doorgeven aan de EDPB.

Samenwerking privacytoezichthouders

De samenwerking tussen de Europese privacytoezichthouders is vastgelegd in artikel 60 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De toezichthouders werken volgens het een-loketmechanisme: organisaties die grensoverschrijdende verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren, krijgen met maar één toezichthouder te maken.

De nieuwe Guidelines on the application of Article 60 GDPR helpen toezichthouders om de samenwerking bij grensoverschrijdende klachten en onderzoeken te verbeteren. De guidelines zijn dus vooral gericht aan toezichthouders. Maar de guidelines kunnen ook voor organisaties en betrokkenen belangrijk zijn. Zo geven de guidelines inzicht in hoe de samenwerking op Europees niveau precies georganiseerd is.

Het is niet mogelijk om via publieke consultatie te reageren op de guidelines. Dit komt omdat het gaat om guidelines die gericht zijn aan de toezichthouders zelf.

Man loopt buiten op straat stad