Aanmeldingsformulier Functionaris gegevensbescherming (FG)

Dit formulier betreft:
Mijn organisatie is:

Gegevens verwerkingsverantwoordelijke

Gegevens van functionaris voor de gegevensbeschermig (FG)

De FG is:
* Verplicht