Stroomschema 'Bepaal wie uw leidende toezichthouder is'

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kent het eenloketmechanisme (onestopshop). Dit houdt in dat organisaties die grensoverschrijdende gegevensverwerkingen uitvoeren, nog maar met één privacytoezichthouder uit de Europese Unie (EU) zaken hoeven te doen. Die wordt de ‘leidende toezichthouder’ genoemd.

Het stroomschema helpt organisaties bepalen wie voor hen de leidende toezichthouder is. 

Download
Handleiding