Overzicht van AVG-guidelines

Hier vindt u de AVG-guidelines (richtsnoeren) die de European Data Protection Board (EDPB) heeft gepubliceerd. Deze guidelines verduidelijken verschillende onderwerpen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met deze uitleg van de AVG helpt de EDPB organisaties praktisch op weg om de privacywetgeving in hun werk toe te passen.

Op deze pagina

AVG-verplichtingen en -instrumenten

Certificering en accreditatie

Certificering

Certificering als doorgifte-instrument

Accreditatie

Data protection impact assessment (DPIA)

Functionaris gegevensbescherming (FG)

Gedragscodes

Gedragscodes en toezichthoudende organen

Gedragscodes als doorgifte-instrument

Grondslagen

Toestemming

Overeenkomst

Meldplicht datalekken

Meldplicht datalekken

Voorbeelden van de meldplicht datalekken

Privacy by design & default

Transparantie

Uitzonderingen (artikel 23 AVG)

Verwerkingsregister

Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

Internet en technologie

Cameratoezicht

Connected cars

Gezichtsherkenning

Profilering

Sociale media

Misleidend ontwerp

Targeting van gebruikers

Spraakassistenten

Internationaal gegevensverkeer

Internationale doorgifte

Uitzonderingen

Certificering als doorgifte-instrument

Gedragscodes als doorgifte-instrument

Binding corporate rules (BCR)

Leidende toezichthouder

Overheidsorganisaties

PSD2

Rechten van betrokkenen

Recht op inzage

Recht op dataportabiliteit

Recht op vergetelheid

Samenwerking privacytoezichthouders

Boetes

Hoogte van de boete

Wanneer een boete

Leidende toezichthouder

Minnelijke schikkingen

Relevant en gemotiveerd bezwaar

Territoriaal toepassingsgebied AVG

Toepassing artikel 60 AVG

Toepassing artikel 65(1)(a) AVG

EDPB-guidelines in consultatie

Bij de meeste guidelines publiceert de EDPB eerst een conceptversie. Deze versie staat een tijd open voor openbare consultatie. Belanghebbenden kunnen dan laten weten wat zij vinden en waarover zij zich zorgen maken. Daarna stelt de EDPB de definitieve versie van de guidelines vast.

Er staan momenteel geen guidelines open voor consultatie.