Samenwerking buiten Europa

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) werkt vooral samen binnen Europa. Maar ook buiten Europa werkt de AP samen met privacytoezichthouders uit andere landen. Bijvoorbeeld door kennis uit te wisselen of een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten.

Op deze pagina

Global Privacy Assembly

Privacytoezichthouders uit de hele wereld komen jaarlijks bij elkaar voor overleg tijdens de Global Privacy Assembly (GPA). Deze conferentie is deels ook toegankelijk voor vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, niet-overheidsorganisaties en de wetenschap.

De GPA kent verschillende werkgroepen, waarin gedurende het jaar overleg plaatsvindt over specifieke onderwerpen. Bijvoorbeeld:

Voor meer informatie, zie de website van de Global Privacy Assembly.

Global Privacy Enforcement Network

De AP neemt deel aan het Global Privacy Enforcement Network (GPEN). Dit netwerk heeft als doel om de wereldwijde bescherming van persoonsgegevens te versterken door de samenwerking tussen toezichthouders bij grensoverschrijdende zaken te vereenvoudigen.

Voor meer informatie, zie de website van GPEN.

Memorandum of Understanding

De AP sluit soms een internationale samenwerkingsovereenkomst af. Dit wordt ook wel een Memorandum of Understanding (MoU) genoemd. Het doel van een MoU is samenwerking te faciliteren en gezamenlijk onderzoek mogelijk te maken.

Momenteel heeft de AP een MoU met de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) en met de Canadese Office of the Privacy Commissioner (OPC).