BSN bij financiële instellingen

Financiële instellingen zijn verplicht het burgerservicenummer (BSN) van hun klanten te gebruiken op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en het depositogarantiestelsel.

Op deze pagina

Algemene wet inzake rijksbelastingen

Financiële ondernemingen, zoals uw bank, zijn op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen verplicht om jaarlijks informatie over u aan de Belastingdienst door te geven. Het gaat om informatie over uw vermogen, ontvangen en/of betaalde rente of lopende leningen.

Uw bank moet daarbij uw BSN vermelden. De Belastingdienst gebruikt de gegevens bijvoorbeeld om belasting te heffen en bij de vooraf ingevulde aangifte.

Doorgeven BSN voor depositogarantiestelsel

Ook moet uw bank uw BSN doorgeven aan De Nederlandse Bank (DNB). Financiële ondernemingen zijn namelijk verplicht om gegevens van hun rekeninghouders te delen met DNB voor het depositogarantiestelsel. Het BSN hoort bij deze gegevens.

Gaat uw bank failliet? Dan gebruikt DNB uw gegevens om het geld aan u uit te keren waar u volgens het depositogarantiestelsel recht op heeft.

Offerte opvragen: geen BSN nodig

Vraagt u een offerte op bij een aanbieder van een financieel product of een financiële dienst? Dan mag de aanbieder niet om uw BSN vragen. Alleen als u klant bent, kan de aanbieder wettelijk verplicht zijn om uw BSN te verwerken. Die wettelijke verplichting geldt niet in de offertefase.

Dus heeft u het aanbod in de offerte nog niet geaccepteerd? Dan mag de aanbieder uw BSN in geen enkel geval verwerken. Zelfs niet als u daarvoor toestemming zou geven.

Bemiddeling door tussenpersoon

Bij het aanvragen van offertes voor een financieel product of financiële dienst kunt u gebruikmaken van een tussenpersoon. Bijvoorbeeld als u een hypotheekverstrekker zoekt. Zo’n tussenpersoon kan in uw opdracht bemiddelen tussen u en aanbieders van financiële producten en diensten. Doel: afsluiten van een overeenkomst.

Of de tussenpersoon uw BSN mag vragen, hangt af van de fase. In de offertefase mag het niet. Heeft u vervolgens een aanbod geaccepteerd voor een financieel product of een financiële dienst​? En bemiddelt de tussenpersoon hierbij in uw opdracht? Dan mag het wel.

De tussenpersoon mag uw BSN alleen verwerken als dit 'noodzakelijk is voor het verrichten van een rechtshandeling' in uw opdracht. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer u een hypotheek afsluit bij een bank. De bank is dan wettelijk verplicht uw BSN bij de Belastingdienst op te geven. Uw tussenpersoon geeft uw BSN dan namens u door aan de bank.