Vergroot contrast

Recht op menselijke blik bij besluiten

Sommige organisaties nemen besluiten over mensen op basis van automatisch verwerkte gegevens. Het is dan niet een persoon die het besluit neemt, maar de computer. Bijvoorbeeld de automatische beoordeling van een online ingediende kredietaanvraag. Of verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst.

Nieuw besluit

De privacywet geeft u het recht op een menselijke blik bij automatische besluiten die over u gaan en die gevolgen voor u hebben. Bijvoorbeeld dat u een lening niet krijgt. Of niet voor een sollicitatiegesprek wordt uitgenodigd.

Dat betekent dat de organisatie een nieuw besluit moet nemen waarbij een mens uw gegevens heeft beoordeeld.

Profilering

Organisaties die automatische besluiten nemen, kunnen hierbij profilering gebruiken. Dit houdt in dat ze een besluit over iemand nemen op basis van het profiel van die persoon.

Een organisatie kan uw profiel gebruiken om in te schatten hoe u zich gaat gedragen. Bijvoorbeeld of u uw rekeningen gaat betalen.

Voorwaarden automatisch besluit

Automatische besluitvorming is meestal verboden. Een organisatie mag alleen een automatisch besluit over u nemen in een van de volgende gevallen:

  • het is noodzakelijk om een overeenkomst met u af te sluiten;
  • er staat in een wet dat het mag;
  • u heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven.

Organisaties die automatische besluiten nemen, moeten hun systemen regelmatig controleren en testen. Zodat de systemen werken zoals ze bedoeld zijn en geen foute uitkomsten geven.

Bekijk binnen het onderwerp Recht op menselijke blik bij besluiten

Alle antwoorden op mijn vragenVragen van burgers over menselijke blik bij besluiten