Jouw privacyrechten

Verzamelt en gebruikt een bedrijf jouw persoonsgegevens? Dan heb je een aantal privacyrechten. Door deze rechten te gebruiken, krijg je meer controle over jouw gegevens. Weigert een bedrijf om jouw rechten te respecteren, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Jouw belangrijkste rechten

  • Recht op informatie: Je hebt recht op duidelijke informatie over wat een bedrijf met je persoonsgegevens gaat doen. En waarom. 
  • Recht op inzage: Wil je weten welke gegevens een bedrijf van jou heeft? Je hebt het recht om je gegevens in te zien. 
  • Recht op rectificatie: Kloppen jouw gegevens niet? Of zijn ze niet compleet? Dan heb je het recht om je gegevens te laten verbeteren of aanvullen. 
  • Recht op vergetelheid: Mag een bedrijf jouw gegevens niet (meer) gebruiken? Dan heb je het recht om je gegevens te laten wissen.
  • Recht op dataportabiliteit: Wil je de gegevens krijgen die een bedrijf van jou heeft? Dan heb je het recht om je gegevens te laten overdragen. 

Naast deze rechten heb je er nog twee. Maar omdat je die waarschijnlijk minder snel zult gebruiken, geven we daarover op deze plek geen uitgebreide informatie. Wil je meer weten, dan kun je bij de informatie voor volwassenen kijken. Het gaat om recht van bezwaar en recht op beperking van verwerking.

Klacht indienen

Heb je iets aan een bedrijf gevraagd, bijvoorbeeld om jouw gegevens in te zien of te wissen? Maar reageert het bedrijf niet? Of weigert het bedrijf jouw verzoek en kom je er samen met het bedrijf niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.