Jouw privacyrechten

Verzamelt en gebruikt een bedrijf jouw persoonsgegevens? Dan heb je een aantal privacyrechten. Door deze rechten te gebruiken, krijg je meer controle over jouw gegevens. Weigert een bedrijf om jouw rechten te respecteren, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of naar de rechter gaan.

Jouw belangrijkste rechten

  • Recht op informatie: Je hebt recht op duidelijke informatie over wat een bedrijf met je persoonsgegevens gaat doen. En waarom. 
  • Recht op inzage: Wil je weten welke gegevens een bedrijf van jou heeft? Je hebt het recht om je gegevens in te zien. 
  • Recht op rectificatie: Kloppen jouw gegevens niet? Of zijn ze niet compleet? Dan heb je het recht om je gegevens te laten verbeteren of aanvullen. 
  • Recht op gegevens verwijderen: Mag een bedrijf jouw gegevens niet (meer) gebruiken? Dan heb je het recht om je gegevens te laten verwijderen.
  • Recht op dataportabiliteit: Wil je de gegevens krijgen die een bedrijf van jou heeft? Dan heb je het recht om je gegevens te laten overdragen. 

Naast deze rechten heb je er nog 2. Maar omdat je die waarschijnlijk minder snel zult gebruiken, geven we daarover op deze plek geen uitgebreide informatie. Wil je meer weten, dan kun je bij de informatie voor volwassenen kijken. Het gaat om recht van bezwaar en recht op beperking van verwerking.

Wat als het bedrijf niet reageert of weigert?

Reageert het bedrijf niet? Of niet op tijd? Of weigert het bedrijf jouw gegevens over te dragen? Kijk dan eerst of het bedrijf een functionaris gegevensbescherming (FG) of privacy officer heeft. De contactgegevens van deze persoon horen in de privacyverklaring op de website van het bedrijf te staan.

Krijg je ook geen reactie van de FG of privacy officer? Of ben je niet tevreden met de reactie? Dan kun je een klacht indienen bij de AP. Of een verzoekschriftprocedure starten bij de rechter.