Welke gegevens heeft een bedrijf van jou?

Welke gegevens heeft een bedrijf van jou? Kloppen die gegevens wel? Wat doet het bedrijf met jouw gegevens? En mag dat eigenlijk wel? Als je dit soort dingen wilt weten, heb je het recht aan een bedrijf te vragen om je gegevens in te zien.

Je hoeft niet te zeggen waarom je inzage wilt. Het bedrijf moet altijd antwoord geven. En mag dus niet geheimzinnig doen over welke gegevens het bedrijf van jou heeft, waar die vandaan komen en wat ermee gebeurt. Ook mag het bedrijf geen geld vragen voor inzage.

Hoe vraag je dit?

Als je jonger bent dan 16 jaar, kun je zelf geen inzage vragen. Een van je ouders (of verzorgers) moet dat namens jou doen. Vraag je ouder om contact op te nemen met het bedrijf.

Je ouder kan dit het beste schriftelijk doen. Dus door een e-mail of brief te sturen. Je ouder kan hiervoor de voorbeeldbrief inzage gebruiken.

Wat wil jij weten?

Je hebt recht op inzage in ál je persoonsgegevens. Maar dit kan heel veel zijn. Bedenk daarom van tevoren wat je precies wilt weten. En laat je ouder dit in de e-mail of brief aan het bedrijf zetten.

Wat moet het bedrijf doen?

Het bedrijf moet binnen 1 maand antwoord geven. Dat kan het bedrijf doen door een overzicht te geven van je persoonsgegevens. Verder moet het bedrijf laten weten hoe het jouw gegevens gebruikt.

Wat kun je verder doen?

Als je inzage hebt gekregen in je gegevens, kun je je andere privacyrechten gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld aan het bedrijf vragen om je gegevens te wijzigen als die niet kloppen. Of om je gegevens te wissen.

Wat als het bedrijf niet reageert of weigert?

Reageert het bedrijf niet? Of niet op tijd? Of weigert het bedrijf jouw gegevens over te dragen? Kijk dan eerst of het bedrijf een functionaris gegevensbescherming (FG) of privacy officer heeft. De contactgegevens van deze persoon horen in de privacyverklaring op de website van het bedrijf te staan.

Krijg je ook geen reactie van de FG of privacy officer? Of ben je niet tevreden met de reactie? Dan kun je een klacht indienen bij de AP. Of een verzoekschriftprocedure starten bij de rechter.

Waar vind je meer informatie?

Wil je ouder of jijzelf meer weten over het recht op inzage? Bekijk dan de uitgebreide informatie over Recht op inzage.