Ziektepreventie bij werknemers

Als werkgever kunt u proberen om ziekteverzuim onder uw werknemers te voorkomen. U mag uw werknemers echter niet vragen naar gegevens over hun gezondheid. U mag deze informatie ook niet op een andere manier verzamelen. Op deze pagina leest u wat u wel en niet mag doen om de gezondheid van uw werknemers te bevorderen. 

Op deze pagina

Gezondheidsgegevens: bijzondere persoonsgegevens

Om ziekteverzuim te voorkomen, wilt u als werkgever wellicht weten hoe gezond uw werknemers zijn. Bijvoorbeeld hoeveel zij bewegen, slapen en wegen. Dit zijn echter gegevens over de gezondheid van uw werknemers. En dat zijn volgens de wet bijzondere persoonsgegevens.

Het is verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, tenzij er een uitzondering in de wet staat. Ondanks dat zulke informatie van belang kan zijn voor u, biedt de privacywet geen uitzonderingsgrond voor het verwerken van gezondheidsgegevens voor dit doel.

Toestemming werknemer geldt niet

Ook ‘uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene’ (uw werknemer) kan in dit geval niet gelden als uitzondering op het verbod om gegevens over de gezondheid te verwerken. Uw werknemer is (financieel) afhankelijk van u en kan zich daardoor verplicht voelen om toestemming te geven. Daarom kan de toestemming voor deze verwerking nooit ‘vrij’ zijn, zoals wettelijk is vereist.

Informatie uit een wearable

Als werkgever kunt u uw werknemers een wearable cadeau doen, zoals een smartwatch. Zodat zij zelf aan de slag kunnen om hun fitheid te verbeteren. Daarbij kunt u een dienstverleningsovereenkomst afsluiten met een bedrijf om de gegevens uit de wearables te analyseren en voor de werknemers inzichtelijk te maken. Zodat zij bijvoorbeeld makkelijk kunnen zien of zij vooruitgaan.

U mag echter niet van uw werknemers eisen dat zij de wearable dragen en de gegevens met u en/of hun collega’s delen. Ook mag u geen gegevens ontvangen van het bedrijf dat de analyses doet.

Uw werknemers zijn ook niet verplicht om hun gegevens te laten analyseren. Het bedrijf mag alleen analyses maken als werknemers hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. Het bedrijf moet uw werknemers vooraf laten weten:

  • welke gegevens het bedrijf verwerkt;
  • wat het bedrijf daarmee doet;
  • voor welk doel het bedrijf de gegevens verwerkt;
  • of het bedrijf de gegevens ook aan andere partijen doorgeeft en zo ja, aan welke.