Uw privacyrechten bij een archief

Als een organisatie uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u verschillende privacyrechten. Dat staat in de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Maar als uw persoonsgegevens in een archief van de overheid zitten, zijn deze rechten net iets anders. U leest op deze pagina waar u wel en niet recht op heeft.

Op deze pagina

Recht op inzage

U heeft recht op inzage in uw gegevens in het archief. Maar u moet dan wel aangeven waarin u precies inzage wilt. U mag niet zomaar het hele archief inzien.

Recht op rectificatie

Staat er verkeerde informatie over u in het archief ? Dan kunt u dit aangeven. Uw gegevens worden dan niet gewijzigd. Maar er komt wel in het archief te staan hoe u erover denkt.

Recht op gegevens verwijderen

U heeft geen recht om uw persoonsgegevens uit het archief te laten verwijderen (wissen). Tenzij de archivering in het algemeen belang niet in gevaar komt door uw gegevens te verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking

Vindt u dat gegevens in het archief niet kloppen? Dan hoeft de archieforganisatie niet te stoppen met het gebruik van uw gegevens. U kunt wel aangeven dat er verkeerde informatie over u in het archief staat. Dan komt in het archief te staan hoe u erover denkt.

Recht op dataportabiliteit

U heeft geen recht op dataportabiliteit als uw gegevens in een archief van de overheid zitten. Dat betekent dat u uw gegevens niet kunt laten overdragen naar een andere organisatie of naar uzelf.

Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de archivering van uw gegevens vanwege uw bijzondere persoonlijke omstandigheden. De archieforganisatie moet uw belang dan afwegen tegen het belang om de gegevens te bewaren.

Privacyrechten vóór archivering

Zijn uw gegevens nog niet overgebracht naar een overheidsarchief? Dan kunt u uw normale privacyrechten gebruiken. Meer informatie vindt u bij Privacyrechten AVG.