Archiefwet en AVG

Als overheidsorganisatie verzamelt, gebruikt en produceert u allerlei informatie om uw taken uit te voeren. Bepaalde overheidsinformatie is van blijvende maatschappelijke en historische waarde. Deze informatie moet u op grond van de Archiefwet blijvend bewaren. Omdat deze overheidsinformatie meestal persoonsgegevens bevat, heeft u niet alleen te maken met de Archiefwet maar ook met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Op deze pagina

Doel van de Archiefwet

Het doel van de Archiefwet is om belangrijke overheidsinformatie te behouden en toegankelijk te maken. Zodat de overheid bijvoorbeeld verantwoording kan afleggen over de uitvoering van publieke taken. Ook kan de informatie worden gebruikt voor onderzoek en bij rechtsvorderingen. De archieven met overheidsinformatie zijn een belangrijk onderdeel van het cultureel erfgoed van Nederland.

Archivering in het algemeen belang

De AVG erkent het belang van archivering. In de AVG en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) zijn bepalingen opgenomen die specifiek gaan over archivering in het algemeen belang. Dit zijn onder andere:

Afwegen belangen

De Archiefwet en de AVG hebben verschillende uitgangspunten. Vanuit de Archiefwet moet u belangrijke informatie bewaren, maar in de AVG is dataminimalisatie een belangrijk uitgangspunt. Hierdoor moet u als overheidsorganisatie in de praktijk soms het belang van archivering afwegen tegen het belang van bescherming van persoonsgegevens.

Voor praktische informatie over hoe u de AVG toepast bij archivering, lees de pagina's:

Nieuwe Archiefwet

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe Archiefwet. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft geadviseerd om de beginselen van de AVG meer te integreren in deze nieuwe Archiefwet. Zodat overheidsorganisaties die zich houden aan de Archiefwet, automatisch ook voldoen aan de AVG. Zie: Advies modernisering Archiefwet.