Advies modernisering Archiefwet

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel Modernisering Archiefwet (Archiefwet 2021).

Het doel van het wetsvoorstel Modernisering Archiefwet is een integraal nieuwe Archiefwet vast te stellen, die beter aansluit bij de praktijk van het digitaal informatiebeheer.

De AP oordeelt dat het wetsvoorstel nog niet genoeg een integraal kader is met voldoende passende privacywaarborgen. Daarom heeft de AP bezwaar tegen het wetsvoorstel en adviseert de AP de procedure niet voort te zetten, tenzij het bezwaar is weggenomen.

Download
Wetgevingstoets