Uw smartphone veilig instellen

U kunt verschillende maatregelen nemen om uw smartphone of tablet zo veilig mogelijk in te stellen. U verkleint hiermee de privacyrisico’s.

Op deze pagina

Instellingen per app

U kunt de toegang tot de gegevens op uw smartphone of tablet per app instellen. Denk na of u bijvoorbeeld locatiegegevens en adresgegevens altijd ingeschakeld wilt hebben. Of alleen als u een specifieke app gebruikt.

Bekijk goed welke voorwaarden u accepteert en welke toestemmingen de app vraagt. Klik niet zomaar op ‘accepteren’. Bijvoorbeeld: een zaklamp-app heeft niet uw contactgegevens of locatie nodig.

Geeft u een app geen toegang tot bepaalde gegevens? Dan zet u hiermee maar een klein deel van de functionaliteit uit. U kunt de toegang altijd weer aanzetten als het echt nodig is.

Beveiliging toegang en opslag

Stel een pincode, wachtwoord of patroon in om uw smartphone of tablet beter te beschermen tegen onbevoegde toegang.

Versleutel de opslag van gegevens op uw smartphone of tablet. Dit kan op de meeste smartphones of tablets via een knop in het installatiemenu. Mocht uw smartphone of tablet worden gestolen, dan zijn uw gegevens niet leesbaar.

Regelmatige updates

Zorg dat u altijd de nieuwste versie van de software heeft. Dit doet u door uw smartphone of tablet regelmatig bij te werken. Vaak bevatten deze updates bescherming tegen nieuwe beveiligingsproblemen.

Doe dit ook voor de apps die u heeft geïnstalleerd. Bij de meeste apps kunt u ervoor kiezen om updates automatisch te laten uitvoeren. En de-installeer apps die u al een tijd niet meer heeft gebruikt.