Privacy bij apps

Op uw smartphone of tablet staan allerlei persoonsgegevens. Apps kunnen sommige van deze gegevens nodig hebben. Anders werkt de app niet. Maar geeft u meer gegevens weg dan nodig? Dan kan dit een risico zijn voor uw privacy. En zo zijn er meer risico’s. Op deze pagina leest u wat de risico’s zijn en wat u hier zelf tegen kunt doen.

Op deze pagina

Risico’s van apps

Apps kunnen een aantal risico’s opleveren voor uw privacy. Deze risico’s gelden voor zowel gratis als betaalde apps.

Dit zijn de privacyrisico’s van apps:

 • Meer gegevens dan nodig
 • Niet goed toestemming vragen
 • Slechte beveiliging van de app

Meer gegevens dan nodig

Vaak moet u gegevens afstaan om een app goed te laten werken. Maar veel bedrijven verzamelen meer gegevens dan ze eigenlijk nodig hebben. Door de app te gebruiken, geeft u op dat moment dus meer gegevens weg dan u misschien wilt. Denk er bijvoorbeeld goed over na of:

 • u een sociale netwerksite wel toegang moet geven tot uw profiel;
 • u het gemak van overal inloggen met uw account van een sociale netwerksite vindt opwegen tegen het risico dat u onnodig uw gegevens verspreidt en koppelt.

Niet goed toestemming vragen

Apps moeten u toestemming vragen voor elk soort gegevens dat ze van u willen gebruiken. Gebeurt dit niet goed? Bijvoorbeeld doordat de app niet voor elk soort gegevens toestemming vraagt? Of toestemming vraagt op een manier die niet mag? Dan kan een app mogelijk zonder dat u dat weet:

 • toegang tot uw persoonsgegevens hebben;
 • informatie op uw smartphone of tablet opslaan;
 • uw gebruik van apps op uw smartphone of tablet volgen;
 • de info over uw gebruik van apps delen met bijvoorbeeld adverteerders.

Slechte beveiliging van de app

Slechte beveiliging van een app kan ertoe leiden dat (gevoelige) persoonsgegevens in handen van anderen komen. Bijvoorbeeld doordat een app uw gegevens zonder versleuteling over internet verstuurt. Hierdoor kunnen anderen uw gegevens onderscheppen.

Privacyregels voor apps

Bij het lezen van een privacyverklaring en reviews kunt u letten op de (wettelijke) privacyregels voor apps. De belangrijkste zijn dat een app:

 • u om toestemming vraagt voor het gebruik van uw persoonsgegevens voordat de app informatie van uw apparaat haalt of daarop informatie plaatst;
 • u apart toestemming vraagt voor de verschillende soorten persoonsgegevens die de app gebruikt;
 • duidelijke en begrijpelijke doelen aangeeft waarvoor de app uw gegevens gebruikt en deze doelen niet tussentijds wijzigt zonder uw toestemming;
 • uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is;
 • u de mogelijkheid geeft uw toestemming in te trekken, de app te de-installeren en de verzamelde persoonsgegevens te verwijderen;
 • alleen gegevens verzamelt die echt nodig zijn voor de werking van de app;
 • uw persoonsgegevens voldoende beveiligt, zowel technisch (bijvoorbeeld versleuteling van uw gegevens) als organisatorisch (bijvoorbeeld wie toegang heeft tot uw gegevens);
 • een leesbare, begrijpelijke en goed toegankelijke privacyverklaring heeft.

Apps voor kinderen

Apps voor kinderen moeten aan een aantal extra voorwaarden voldoen:

 • Ouders van minderjarige kinderen moeten toestemming geven voor de verwerking van persoonsgegevens van hun kind. Een app mag bijvoorbeeld niet om een e-mailadres vragen zonder dat er toestemming is van de ouders.
 • Apps mogen geen gegevens van kinderen onder de 16 jaar gebruiken voor specifieke op een kind gerichte advertenties.
 • De informatie over de app moet op een simpele manier worden aangeboden, met taalgebruik dat past bij de leeftijd van de kinderen waarop de app zich richt.