Digitale direct marketing

Wilt u als organisatie mensen digitale direct marketing sturen? Bijvoorbeeld per nieuwsbrief, sms of app? Op deze pagina leest wat hiervoor de regels zijn. En waarmee u rekening moet houden.

Op deze pagina

Regels voor digitale direct marketing

De hoofdregel is dat u als organisatie alleen digitale direct marketing mag sturen als u hiervoor toestemming heeft gekregen van de ontvanger. Dat staat in artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet (spamverbod).

Er is 1 uitzondering. U hoeft geen toestemming te vragen als u uw bestaande klanten benadert met aanbiedingen voor uw eigen, soortgelijke producten.

De regels voor direct marketing komen uit 2 wetten:

Deze regels zijn bedoeld om mensen en organisaties te beschermen tegen te veel digitale reclame (spamverbod) en telemarketing.

Verzet aantekenen

De Telecommunicatiewet geeft mensen het recht om verzet aan te tekenen tegen het gebruik van hun gegevens voor digitale direct marketing. Hebben zij dat gedaan, dan mag u hun geen digitale direct marketing meer sturen.

Als organisatie moet u mensen duidelijk en uitdrukkelijk de kans geven om verzet aan te tekenen. Dit moet u doen als u hun persoonsgegevens krijgt en iedere keer als u digitale direct marketing verstuurt. U moet er bovendien voor zorgen dat mensen gratis en makkelijk verzet kunnen aantekenen. Bijvoorbeeld via een afmeldlink.

Digitale direct marketing aan bedrijven

Wilt u als organisatie andere organisaties of bedrijven benaderen met digitale direct marketing? Ook dan heeft u hiervoor voorafgaande toestemming van de ontvangers nodig.

Hierop zijn 2 uitzonderingen:

  1. Een bedrijf heeft bewust een e-mailadres gepubliceerd voor dit doeleinde, zoals: 'salesaanbiedingen@bedrijfsnaam.nl'.
  2. U stuurt digitale direct marketing aan een bedrijf in een land buiten de EER. U voldoet hierbij aan de in dat land geldende voorschriften voor het versturen van ongevraagde communicatie.

Promotionele mailings van hotels

Als hotel bent u bij het inschrijven van uw gasten wettelijk verplicht een aantal gegevens te registreren. Bijvoorbeeld om een nachtregister bij te houden. Een e-mailadres hoort daar niet bij.

Wilt u toch tegelijk met de verplichte gegevens naar het e-mailadres vragen? Bijvoorbeeld om nieuwsbrieven te versturen? Dan moet u duidelijk aangeven dat uw gasten niet verplicht zijn om hun e-mailadres op te geven. Daarnaast moet u uw gasten goed informeren over wat u van plan bent met het e-mailadres te doen.

Waar te vinden?

Artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet (spamverbod)