Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg is een taak van de gemeente, die vaak door de GGD wordt uitgevoerd. Dat is wettelijk zo geregeld (artikel 5 Wet publieke gezondheid). Alle kinderen van 0 tot 19 jaar krijgen jeugdgezondheidszorg aangeboden. Eerst via het consultatiebureau, later via de schoolarts. 

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

Elk kind krijgt hierbij een digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (DD JGZ). In het DD JGZ staan gegevens over de gezondheid en ontwikkeling van het kind.

Dossier met gezondheidsgegevens

Het DD JGZ is een dossier met gezondheidsgegevens. Hierop zijn zowel de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. Dat zorgt ervoor dat:

  • het medisch beroepsgeheim geldt voor het DD JGZ;
  • ouders (of soms het kind zelf) dezelfde rechten hebben als bij elke ander dossier met gezondheidsgegevens.  

Toegang tot DD JGZ

De gegevens in het DD JGZ van uw kind vallen onder het medisch beroepsgeheim. Daardoor hebben alleen de hulpverleners die betrokken zijn bij de behandeling of het traject van uw kind toegang tot het DD JGZ. Zoals een arts, verpleegkundige of assistent van de jeugdgezondheidszorg waar het kind zorg bij krijgt.

Het DD JGZ van een kind is dus niet toegankelijk voor huisartsen, ziekenhuizen, scholen, gemeenten, jeugdzorg, politie, justitie of andere personen en instanties.

Rechten bij DD JGZ

Ouders en soms ook kinderen zelf hebben bepaalde rechten bij het DD JGZ. Bijvoorbeeld het recht op inzage van het DD JGZ. Ook kunnen ze vragen om gegevens in het DD JGZ te corrigeren of om het DD JGZ te vernietigen.

Snelle antwoorden

Ben ik verplicht vragenlijsten bij de schooldokter of het consultatiebureau in te vullen?

Nee, dat bent u niet verplicht. Het invullen van deze vragenlijsten is vrijwillig. De vragenlijsten zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de fysieke, sociale, psychische en cognitieve ontwikkeling van uw kind. Ze kunnen gebruikt worden als leidraad tijdens gesprekken tussen u en de arts van de jeugdgezondheidszorg.