Vergroot contrast

Recht van bezwaar

U heeft in twee situaties het recht aan een organisatie te vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van bezwaar. Ten eerste als een organisatie uw gegevens gebruikt voor direct marketing. Ten tweede kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke situatie.

Recht van bezwaar bij direct marketing

Een organisatie waarbij u klant bent, mag u (onder bepaalde voorwaarden) reclamepost sturen zonder dat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wilt u deze reclamepost niet, dan heeft u het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing.

Recht van bezwaar vanwege uw specifieke situatie

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke situatie (uw bijzondere persoonlijke omstandigheden).

Bijvoorbeeld wanneer u als patiënt heeft meegedaan aan een medisch onderzoek en u er later achter komt dat een bekende van u als onderzoeker bij dat centrum werkt. Misschien heeft u dan liever niet dat uw onderzoeksgegevens nog worden gebruikt.

Informeren over recht van bezwaar

Organisaties moeten u informeren over het recht op bezwaar. Zij moeten dit uiterlijk bij het eerste contact met u doen. En zij moeten u deze informatie duidelijk en los van andere informatie geven.

Bekijk binnen het onderwerp Recht van bezwaar

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over het recht van bezwaar

 • Hoe kan ik bezwaar maken tegen direct marketing?

  Wilt u geen reclamepost meer ontvangen van een organisatie? Dan kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Dit kunt u het beste schriftelijk doen, door een brief of e-mail aan de organisatie te sturen. 

  Schriftelijk verzoek

  Uw verzoek schriftelijk doen is handig om bewijsmateriaal te krijgen. Want weigert de organisatie uw verzoek of krijgt u geen reactie? En wilt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of ermee naar de rechter gaan? Dan kunt u laten zien welke stappen u heeft ondernomen.

  Voorbeeldbrief

  U kunt voor uw verzoek de voorbeeldbrief bezwaar direct marketing van de Autoriteit Persoonsgegevens gebruiken.

  Zie ook

 • Hoe kan ik bezwaar maken vanwege mijn specifieke situatie?

  Wilt u niet dat een organisatie uw persoonsgegevens gebruikt vanwege uw specifieke situatie? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kunt u het beste schriftelijk doen, door een brief of e-mail aan de organisatie te sturen. 

  Schriftelijk verzoek

  Uw verzoek schriftelijk doen is handig om bewijsmateriaal te krijgen. Want weigert de organisatie uw verzoek of krijgt u geen reactie? En wilt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of ermee naar de rechter gaan? Dan kunt u laten zien welke stappen u heeft ondernomen.

  Voorbeeldbrief

  U kunt voor uw verzoek de voorbeeldbrief bezwaar specifieke situatie van de Autoriteit Persoonsgegevens gebruiken.

  Zie ook

 • Wat moet een organisatie doen als ik bezwaar maak tegen het gebruik van mijn persoonsgegevens?

  De organisatie moet binnen 1 maand per brief of e-mail reageren wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens.

  Maar is uw verzoek ingewikkeld? Of heeft u meerdere verzoeken aan dezelfde organisatie gestuurd? Dan mag de organisatie er 2 maanden langer over doen. De organisatie moet u dan wel binnen 1 maand laten weten dat het langer gaat duren en waarom.

  Wat de organisatie verder moet doen, hangt ervan af of uw bezwaar maakt tegen direct marketing of bezwaar vanwege uw specifieke situatie.

  Direct marketing

  Heeft u bezwaar gemaakt tegen direct marketing, dan mag de organisatie u geen reclamepost meer sturen. De organisatie mag u niet vragen waarom u bezwaar maakt.

  Specifieke situatie

  Heeft u bezwaar gemaakt vanwege uw specifieke situatie? Dan moet de organisatie stoppen met uw gegevens te verwerken. Tenzij de organisatie heel goede redenen heeft om uw gegevens te blijven verwerken, die zwaarder wegen dan uw belangen. Of die te maken hebben met een rechtsvordering.

  Zo lang nog niet duidelijk is wat zwaarder weegt, mag de organisatie uw gegevens niet gebruiken. De organisatie moet dan een beperking van de verwerking instellen.

  Identiteit controleren

  Voordat de organisatie uw verzoek in behandeling neemt, moet de organisatie uw identiteit controleren. Dat is om uw privacy te beschermen, zodat niet iemand anders toegang krijgt tot uw gegevens.

  Er zijn verschillende manieren om uw identiteit te controleren. Een kopie van uw identiteitsbewijs vragen mag bijna nooit.

  Maar geeft de organisatie aan dat een kopie noodzakelijk is? Zorg er dan voor dat u een veilige kopie verstrekt. Maak uw burgerservicenummer (BSN) onleesbaar en vermeld duidelijk aan wie u de kopie verstuurt met welk doel. U kunt hiervoor de app van KopieID gebruiken.

 • Wat kan ik doen als ik een vraag of klacht heb over hoe een organisatie omgaat met mijn recht van bezwaar?

  Ga met uw vragen of klachten altijd eerst naar de organisatie zelf. U kunt het beste contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG), als de organisatie die heeft. De contactgegevens van de FG horen op de website van de organisatie te staan.

  Heeft u een klacht en komt u er samen met de organisatie niet uit? Dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.