Vergroot contrast

Klacht indienen bij de AP

Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wij nemen iedere klacht in behandeling. De manier waarop we dat doen verschilt per klacht. U ontvangt altijd een reactie van de AP op uw klacht.

Let op: u kunt alleen een klacht indienen over de verwerking van uw eigen persoonsgegevens, niet over de gegevens van iemand anders. Voor meer informatie over wanneer, waarover en hoe u een klacht kunt indienen, zie: Vragen over klacht indienen.

U kunt ons ook een tip geven. Een tip beschouwen we als een belangrijk signaal voor ons toezicht, maar leidt niet tot een individueel onderzoek. Een tip geven kunt u ook anoniem doen, een klacht indienen niet.

Twijfelt u of u een klacht wilt of kunt indienen bij de AP, belt u ons dan eerst via ons gratis telefoonnummer 088 - 1805 250. Heeft u een klacht over spam? Geef die dan niet door aan de AP, maar aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dit doet u via Spamklacht.nl.

Ga verder om een klacht in te dienen.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Klacht indienen bij de AP'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over een privacyklacht indienen

 • Hoe kan ik een klacht indienen?

  U kunt schriftelijk een klacht indienen:

  1. Via het klachtenformulier op de website of
  2. Door een brief te sturen naar Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ in Den Haag

  Vermeld dan altijd in uw brief:

  • Over welke persoonsgegevens het gaat
  • Over welke organisatie het gaat
  • Of u al contact heeft gehad met die organisatie
  • Hoe de organisatie reageerde op uw klacht
  • Of (het negatieve gevolg van) de verwerking nog plaatsvindt  
  • Wat u met de klacht wilt bereiken
  • Uw naam, adres en telefoonnummer

  U kunt een klacht indienen in het Nederlands of het Engels.

  Als u moeite heeft met lezen of schrijven, neem dan contact op met onze medewerkers via 088 - 1805 250.

  Twijfelt u of u een klacht wilt of kunt indienen bij de AP, belt u ons dan eerst via ons gratis telefoonnummer 088 - 1805 250.

 • Wanneer kan ik een klacht indienen?

  U kunt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een privacyklacht indienen als uw persoonsgegevens verwerkt zijn op een manier die mogelijk in strijd is met de privacywetgeving. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot een persoon.

  Belangrijk bij een privacyklacht is:

  1. Dat de klacht gaat over een verwerking van uw eigen persoonsgegevens, niet over de gegevens van iemand anders.
  2. Dat de klacht gaat over een organisatie, een bedrijf of een overheidsorganisatie.
  3. Dat wij uw klacht niet in behandeling kunnen nemen als u uw probleem ook aan de rechter heeft voorgelegd.

  Eerst zelf klacht indienen bij organisatie

  Vermoedt u dat een organisatie uw persoonsgegevens verwerkt in strijd met de wet? Dien dan eerst een schriftelijke klacht in bij de organisatie zelf. De organisatie kan het probleem wellicht gelijk oplossen.

  Bent u het niet eens met de reactie van de organisatie op uw klacht? Of heeft de organisatie niet binnen 4 weken gereageerd op uw klacht? Dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Als u een klacht indient, vermeld dan altijd

  • Over welke persoonsgegevens het gaat
  • Over welke organisatie het gaat
  • Of u al contact heeft gehad met die organisatie
  • Hoe de organisatie reageerde op uw klacht
  • Of (het negatieve gevolg van) de verwerking nog plaatsvindt   
  • Wat u met de klacht wilt bereiken
  • Uw naam, adres en telefoonnummer

  Twijfelt u of u een klacht wilt of kunt indienen bij de AP, belt u ons dan eerst via ons gratis telefoonnummer 088 - 1805 250.

  Heeft u een klacht over de Autoriteit Persoonsgegevens? Dan geldt een andere procedure.

 • Wat gebeurt er met mijn klacht?

  1. Wij beoordelen uw klacht en gaan na of de AVG hierop van toepassing is. Een klacht moet bijvoorbeeld altijd gaan over een verwerking van uw eigen persoonsgegevens. En er moet sprake zijn van een mogelijke overtreding van de privacywetgeving. Ook gaan we na of u uw klacht zelf al bij de organisatie heeft ingediend. Wij vragen u om uw klacht bij voorkeur schriftelijk bij de organisatie in te dienen.

  2. Vervolgens kijken we wat de beste aanpak is voor uw klacht. Dat kan op verschillende manieren. We kunnen bijvoorbeeld telefonisch contact opnemen met de organisatie waar uw klacht over gaat. Maar het kan ook nodig zijn om een uitgebreider onderzoek te doen.

  3. Is uitgebreider onderzoek nodig naar uw klacht? Dan kijken we eerst of uw klacht voldoet aan onze prioriteringscriteria (pdf). Dat betekent dat we afwegen hoe schadelijk de mogelijke overtreding is, hoe groot het maatschappelijk belang is en of we de mogelijke overtreding snel en effectief kunnen beëindigen.

  4. We publiceren niet over iedere klacht. Als we uitgebreid onderzoek hebben gedaan, kunnen we de resultaten hiervan op onze website publiceren. We doen dat zonder uw naam bekend te maken.

  Zie ook

 • Hoe lang duurt de behandeling van mijn klacht?

  Dat verschilt per klacht. Wij streven ernaar om uw klacht binnen 3 maanden te behandelen.

  Lukt dit niet? Dan ontvangt u in elk geval binnen 3 maanden een bericht over de voortgang van de behandeling van uw klacht.

  Zie ook

  Wat gebeurt er met mijn klacht?

 • Wat kan de Autoriteit Persoonsgegevens doen om mijn klacht op te lossen?

  De Autoriteit Persoonsgegevens neemt iedere klacht in behandeling. Welke actie wij kiezen, hangt af van de situatie.

  Voorbeelden van acties die wij kunnen ondernemen naar aanleiding van uw klacht zijn:

  • telefonisch contact opnemen met de organisatie waarover u klaagt.
  • een afspraak maken om de organisatie waarover u klaagt dwingend op de regels te wijzen.
  • praktisch advies geven aan u als klager over hoe u het probleem zelf kunt oplossen.
  • een waarschuwingsbrief sturen aan de organisatie waarover u klaagt.
  • een uitgebreider onderzoek starten naar een organisatie.
  • een boete opleggen als uit onderzoek blijkt dat een organisatie de regels overtreedt.
  • een klacht niet in behandeling nemen als de klacht niet aan de voorwaarden voldoet.

  We laten u altijd weten wat we met uw klacht doen.

  Wat gebeurt er met mijn klacht?

 • Wanneer krijg ik een reactie van de AP op mijn klacht?

  Als u het klachtenformulier goed heeft verstuurd, verschijnt er een bericht in beeld met de ontvangstbevestiging. Ziet u dit bericht? Dan weet u dat wij uw klacht in goede orde hebben ontvangen. Wij sturen geen ontvangstbevestiging per e-mail. 

  Wij streven ernaar om uw klacht binnen 3 maanden te behandelen. Lukt dit niet? Dan ontvangt u in elk geval binnen 3 maanden een bericht over de voortgang van de behandeling van uw klacht.

  Als de AP uw klacht niet kan behandelen, verwijzen wij u zo mogelijk door.

 • Heeft u een klacht over de Autoriteit Persoonsgegevens?

  Heeft u een klacht over hoe (een medewerker van) de Autoriteit Persoonsgegevens zich heeft gedragen? Dan kunt u daarover een klacht indienen.

  U kunt uw klacht zowel mondeling als schriftelijk indienen bij de klachtencoördinator van de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk hier voor de procedure.

 • Kan ik anoniem een klacht indienen?

  Nee, u kunt een klacht niet anoniem indienen. U kunt ons wel anoniem een tip geven via het tipformulier.

  Een tip beschouwen we als een belangrijk signaal voor ons toezicht, maar leidt niet tot een individueel onderzoek. U krijgt geen reactie van ons op een tip. We nemen iedere tip wel serieus. We gebruiken ze voor analyses op basis waarvan we onderzoeks- en beleidskeuzes maken.

   

 • Wat is het verschil tussen een klacht en een tip?

  Het verschil tussen een klacht en een tip zit in de manier waarop de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ze behandelt.

  Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een privacyklacht indienen bij de AP. Wij nemen iedere klacht in behandeling. De manier waarop we dat doen verschilt per klacht. U ontvangt altijd een reactie van de AP op uw klacht.

  U kunt ons ook een tip geven. Een tip beschouwen we als een belangrijk signaal voor ons toezicht, maar leidt niet tot een individueel onderzoek. U krijgt geen reactie van ons op een tip. We nemen iedere tip wel serieus. We gebruiken ze voor analyses op basis waarvan we onderzoeks- en beleidskeuzes maken.

 • Waarover kan ik bijvoorbeeld een klacht indienen?

  Iedereen heeft privacyrechten. U heeft bijvoorbeeld het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Als een organisatie deze rechten niet naleeft kunt u daarover een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over het onrechtmatig gebruik van uw BSN of onterechte inzage in uw medische dossier. 

 • Wie kan een klacht indienen?

  U kunt zelf een klacht indienen als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de wet.

  U kunt iemand machtigen om een klacht namens u in te dienen, zoals een advocaat of een Juridisch Loket. Ook een belangenorganisatie kan namens u een klacht indienen.

  U kunt niet anoniem een klacht indienen. U kunt wel anoniem een tip indienen via het tipformulier.

Toon meer vragen en antwoorden-  Toon minder vragen en antwoorden