Informatie- en Meldpunt Privacy (IMP)

Heeft u als burger of organisatie een vraag over de AVG? En vindt u het antwoord niet op onze website? Dan kunt u contact opnemen met het Informatie- en Meldpunt Privacy (IMP) van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het IMP kan alleen algemene vragen over de AVG beantwoorden. We kunnen helaas geen advies geven over uw persoonlijke situatie of ingaan op een specifieke organisatie. 

Telefonisch contact

Vragen van burgers

Vragen over een specifieke organisatie of situatie

Heeft u een vraag over een specifieke organisatie en hoe deze met uw gegevens omgaat? Neem dan contact op met de organisatie waarover uw vraag gaat. Veel organisaties hebben een functionaris gegevensbescherming (FG) of privacy officer. De FG houdt binnen de organisatie in de gaten of deze zich aan de privacyregels houdt. De contactgegevens vindt u meestal in de privacyverklaring op de website van de organisatie. 

De AP geeft tijdens het telefonisch spreekuur geen oordeel over uw individuele situatie. Om een zorgvuldig antwoord te geven, is vaak meer informatie of zelfs onderzoek nodig. Helaas kunnen wij niet overal onderzoek naar doen.

Algemene vragen

Wilt u meer weten over uw privacyrechten? Bijvoorbeeld over wat organisaties in het algemeen met uw persoonsgegevens mogen doen? Dan kunt u ons bellen. Wij geven u dan uitleg over wat er in de wet staat. Zodat u zelf kunt bepalen of u in uw recht staat.

Vragen van organisaties

Belt u namens een organisatie? En komt u zelf niet uit een meer algemene privacyvraag? Dan kunt u ons bij ons terecht voor informatie over uw verantwoordelijkheden bij het verwerken van persoonsgegevens. Wij leggen u dan uit wat er in de wet staat.

Als onafhankelijk toezichthouder geven wij geen oordeel over uw specifieke situatie. Dus wilt u weten of u volledig aan de regels voldoet? Of in lijn handelt met andere organisaties in uw sector? Dan verwijzen wij u door. Bijvoorbeeld naar een adviesbureau, bedrijfsjurist of een brancheorganisatie.

Het Informatie- en Meldpunt Privacy is niet bedoeld voor consultants en advocaten.

Vragen van FG's

Bent u FG? Neem dan contact op via onze speciale FG-contactkanalen. 

Privacyklacht indienen

Denkt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet? Dan kunt u een privacyklacht bij ons indienen.