Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)? Dan vindt u hier meer informatie over de procedure. Lees deze informatie en de veelgestelde vragen eerst door. Bepaal daarna of deze formele juridische procedure voor uw bezwaar inderdaad het meest passend is.

Het kan zijn dat u het niet eens bent met een besluit van de AP. Bijvoorbeeld omdat wij uw klacht over een inbreuk op uw persoonsgegevens hebben afgewezen. U kunt dan bezwaar maken tegen dit besluit. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen.

Bezwaarschrift indienen

Hoe werkt het?

In het kort werkt het als volgt:

  • Onder het besluit staat of u bezwaar kunt maken. En waar u het bezwaarschrift naartoe kunt sturen.
  • U kunt bezwaar maken binnen 6 weken nadat het besluit is genomen. Deze periode gaat in op de dag na de datum waarop wij het besluit aan u hebben gestuurd.
  • Wij kunnen u na ontvangst van uw bezwaar bellen om uw bezwaren te bespreken. We kijken dan of we direct een oplossing kunnen vinden. Waardoor een bezwaarprocedure misschien niet nodig is.
  • Is een oplossing niet direct mogelijk en nemen wij uw bezwaarschrift in behandeling? Dan kunnen wij u uitnodigen voor een hoorzitting.
  • Normaal gesproken is een hoorzitting op het kantoor van de AP. 
  • Tijdens de hoorzitting kunt u uw standpunt toelichten. Daarna nemen wij een beslissing op uw bezwaarschrift.

Wat komt er kijken bij bezwaar maken?

Bezwaar maken gaat verder dan uw ontevredenheid uiten. U start een juridische procedure als u een bezwaarschrift indient.

U moet uw bezwaarschrift daarom goed onderbouwen. Alleen aangeven dat u het ergens niet mee eens bent, is niet genoeg. U moet ook goed uitleggen waarom dat zo is.

Met uw bezwaarschrift moet u ook zo veel mogelijk bewijsstukken meesturen. Doet u dat niet, dan kan de AP uw bezwaarschrift niet (goed) beoordelen. En daardoor ook niet altijd in behandeling nemen.

Uiteraard is er tijdens de bezwaarprocedure ruimte voor contact met de AP, als dat nodig is om uw bezwaarschrift te behandelen. Bijvoorbeeld om nieuwe of aanvullende informatie toe te sturen. Of wanneer u moet reageren op vragen over uw bezwaarschrift.

Wel vragen wij u tijdens de bezwaarprocedure niet onnodig te mailen en/of bellen. De behandelaar van uw bezwaarschrift houdt u regelmatig zo goed mogelijk op de hoogte van het verdere verloop van de procedure.