Vergroot contrast

Vaccinatie tegen corona

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt veel vragen van werkgevers en werknemers over privacy bij vaccinaties tegen corona. Bijvoorbeeld of werkgevers aan hun werknemers mogen vragen of zij gevaccineerd zijn. Hoe zit het met de bescherming van persoonsgegevens bij registratie van coronavaccinaties?

De AP kan niet overal antwoord op geven. De AP kan namelijk alleen iets zeggen wanneer het gaat om een verwerking van persoonsgegevens. In de praktijk betekent dit: als werkgevers persoonsgegevens registreren die te maken hebben met coronavaccinaties.

Gezondheidsgegevens verwerken

Of iemand wel of niet gevaccineerd is, is een gegeven over de gezondheid van die persoon. Gezondheidsgegevens zijn volgens de AVG bijzondere persoonsgegevens, die alleen onder strikte voorwaarden mogen worden verwerkt.

Er is momenteel geen specifieke wetgeving waarin is geregeld dat werkgevers gezondheidsgegevens van werknemers mogen verwerken. Alleen de arbodienst en bedrijfsartsen mogen gezondheidsgegevens verwerken bij bijvoorbeeld ziekteverzuim of re-integratie van werknemers.

De huidige wetgeving biedt dus geen specifieke basis voor werkgevers om gegevens over coronavaccinaties van werknemers te registreren.

Mogelijk wetsvoorstel

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aangekondigd dat hij voor de zorgsector het vaststellen van de vaccinatiestatus mogelijk wil maken. Daarnaast wil hij verkennen of en hoe het coronatoegangsbewijs gebruikt zou kunnen worden in de zorg, maar ook in andere werksituaties.

Wanneer de minister met een wetsvoorstel komt, is de AP in beeld als wetgevingsadviseur. In dat geval zullen we het wetsvoorstel als geheel bekijken en hierover adviseren.

Bekijk binnen het onderwerp Vaccinatie tegen corona