Vergroot contrast

Vaccinatie tegen corona

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt veel vragen van werkgevers en werknemers over privacy bij vaccinaties tegen corona. Bijvoorbeeld of werkgevers aan hun werknemers mogen vragen of zij gevaccineerd zijn. Hoe zit het met de bescherming van persoonsgegevens bij registratie van coronavaccinaties?

De AP kan niet overal antwoord op geven. De AP kan namelijk alleen iets zeggen wanneer het gaat om een verwerking van persoonsgegevens. In de praktijk betekent dit: als werkgevers persoonsgegevens registreren die te maken hebben met coronavaccinaties.

Hier vindt u de juridische uitgangspunten die van toepassing zijn als u als werkgever vaccinaties zou willen registreren.

Alleen met gerechtvaardigd doel

Bedrijven en organisaties mogen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) alléén persoonsgegevens verwerken als dat gebeurt voor een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel.

Bij registratie van coronavaccinaties staat echter niet vast of werkgevers daaraan kunnen voldoen. Volgens het RIVM is het namelijk nog onzeker of gevaccineerde personen besmettelijk zijn.

Voor deze mensen gelden daarom voorlopig dezelfde maatregelen als voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Ook voor zorgmedewerkers gelden na vaccinatie vooralsnog dezelfde regels voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Als het geen wezenlijk verschil maakt qua risico of inzetbaarheid of een werknemer wel of niet gevaccineerd is, is er voor u als werkgever geen reden om dit te registreren.

Ook de doelstelling om al op korte termijn voldoende algemene immuniteit te bereiken, kan afbreuk doen aan de noodzaak van registratie.

Mocht u toch vaccinaties willen registreren, dan is het dus essentieel dat u de noodzaak hiervan kunt bewijzen. Kunt u dit niet, dan overtreedt u de AVG.

Vaccinatie moet vrijwillig blijven

De regering heeft herhaaldelijk aangegeven dat vaccinatie vrijwillig is. Dit is een belangrijk uitgangspunt.

Het registreren van personen die wel of niet gevaccineerd zijn, kan ertoe leiden dat uw werknemers zich toch verplicht voelen zich te laten vaccineren.

Bijvoorbeeld wanneer werknemers die zich wel hebben laten vaccineren meer rechten krijgen dan werknemers zonder vaccinatie.

Gezondheidsgegevens verwerken

Of iemand wel of niet gevaccineerd is, is een gegeven over de gezondheid van die persoon. Gezondheidsgegevens zijn volgens de AVG bijzondere persoonsgegevens. Het is verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, tenzij er een uitzondering geldt.

Een uitzondering kan uitdrukkelijke toestemming zijn van de betrokkene (degene om wie het gaat). Of er kunnen uitzonderingen in wetgeving staan. 

Uitdrukkelijke toestemming

De uitzondering van uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene (dus degene die al dan niet is gevaccineerd) kan in een aantal gevallen uitkomst bieden. Maar uitdrukkelijke toestemming moet wel vrij gegeven kunnen worden. 

In arbeidsrelaties ontbreekt die vrijheid vrijwel altijd. Dat komt omdat werknemers afhankelijk zijn van hun werkgever. De hoofdregel is daarom dat toestemming niet geldig is als een werkgever dit aan een werknemer vraagt.

Alleen in bijzondere situaties, waarin weigering geen enkel nadelig gevolg heeft, kan sprake zijn van geldige toestemming aan de werkgever. 

Geen wettelijke basis

In de wetgeving is momenteel niet specifiek geregeld dat werkgevers gezondheidsgegevens van werknemers mogen verwerken.

Alleen de arbodienst en bedrijfsartsen mogen gezondheidsgegevens verwerken bij bijvoorbeeld ziekteverzuim of re-integratie van werknemers.

De huidige wetgeving biedt dus geen specifieke basis voor werkgevers om gegevens over coronavaccinaties van werknemers te registreren.

Bekijk binnen het onderwerp Vaccinatie tegen corona