Onderwijs

Onderwijsinstellingen verzamelen en gebruiken veel persoonsgegevens van hun leerlingen of studenten. Ook wisselen ze deze gegevens uit, bijvoorbeeld met (overheids)instanties, gemeenten en andere onderwijsinstellingen. Welke gegevens mogen onderwijsinstellingen bijhouden van hun leerlingen of studenten? En hoe moeten ze deze gegevens beschermen?