AP ziet grote uitdagingen voor onderwijs

Thema's:
Gebruik van persoonsgegevens in het onderwijs
Algoritmes, AI en de AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de trends en ontwikkelingen in kaart gebracht die in het onderwijs spelen op privacygebied. De AP ziet grote uitdagingen voor het onderwijs, onder meer door algoritmes en artificiële intelligentie (AI).

De AP constateert in het Sectorbeeld Onderwijs dat:

  • maatschappelijke kwesties zoals armoede, kansenongelijkheid en onveiligheid privacyuitdagingen geven voor onderwijsinstellingen;
  • algoritmes en AI nu vragen om nader beleid en een gesprek over de wenselijkheid ervan;
  • er weinig grip is op het gebruik van software binnen onderwijsinstellingen;
  • er nog veel onduidelijkheid is over het gebruik van persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek.

De AP roept de onderwijssector op om nadere 'guidance' te ontwikkelen of sectorbrede afspraken te maken om met deze uitdagingen om te gaan.

Goede stappen voorwaarts, maar basis moet op orde

De AP vindt het positief dat de onderwijssector zich de afgelopen jaren sterk heeft ingezet om de naleving van de privacywetgeving te verhogen met zelfregulering. En dat er steeds meer samenwerking is. Over het algemeen is de onderwijssector dan ook van goede wil om te voldoen aan de privacywetgeving. Dat neemt echter niet weg dat de AP ziet dat er nog steeds verbeteringen nodig zijn om de basis op orde te krijgen.

Belang van privacy in het onderwijs

Onderwijsinstellingen moeten zorgvuldig omgaan met de aan hun zorg toevertrouwde persoonsgegevens van leerlingen/studenten, ouders en medewerkers. Kinderen en jongeren hebben door hun kwetsbare positie bovendien extra bescherming nodig, zodat zij zich in een vrije en veilige (onderwijs)omgeving kunnen ontwikkelen. Dit maakt de bescherming van persoonsgegevens in de onderwijssector essentieel.

""

Publicaties