Vergroot contrast
Afbeelding van de Europese vlag

Algemene informatie AVG

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.

Introductie AVG

Wat is er veranderd voor organisaties sinds de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is?

Lees meer over Introductie AVG

Mag u persoonsgegevens verwerken?

U mag niet zomaar persoonsgegevens verwerken. U moet daarvoor een grondslag hebben. Kunt u aantonen dat u een grondslag heeft?

Lees meer over Mag u persoonsgegevens verwerken?

Rechten van betrokkenen

Door de AVG zijn de privacyrechten van mensen versterkt en uitgebreid. Zij hebben bijvoorbeeld het nieuwe recht op dataportabiliteit. Wat moet u als organisatie doen om mensen hun rechten te kunnen laten uitoefenen?

Lees meer over Rechten van betrokkenen

Controle over je data

Met de AVG staat u sterker in het beschermen van uw (online) privacy. Wat merkt u als persoon van de privacyregels?

Lees meer over Controle over je data

Verantwoordingsplicht

Met de verantwoordingsplicht (accountability) dwingt de AVG organisaties om goed na te denken over hoe zij persoonsgegevens beschermen. Waar moeten organisaties precies aan voldoen?

Lees meer over Verantwoordingsplicht

Functionaris gegevensbescherming (FG)

U kunt onder de AVG verplicht zijn om een FG (een interne privacytoezichthouder) aan te stellen. Is dit het geval voor uw organisatie? En zo ja, wat moet u daarvoor regelen?

Lees meer over Functionaris gegevensbescherming (FG)