Brief regels voor gezichtsherkenning in supermarkten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wijst supermarkten met deze brief op de regels voor het gebruik van camera's met gezichtsherkenning.

De AP heeft diverse signalen ontvangen over gezichtsherkenning in supermarkten. Supermarktondernemers gebruiken hierbij camera’s met gezichtsherkenning om hun klanten, personeel en winkelpanden beter te beveiligen.

De AP ziet hierbij privacyrisico's voor klanten en medewerkers. Daarom wijst de AP supermarkten op wat wel en niet mag bij gezichtsherkenning. Belangrijk hierbij is dat het gaat om een verwerking van biometrische gegevens. En daarvoor gelden heel strenge regels.

Download
Handreiking