AI-verordening tweede tussenadvies AP & RDI

In het toezicht op kunstmatige intelligentie (AI) moet samenwerking tussen toezichthouders voorop staan, schrijven de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) in een advies aan het kabinet.

Ook moet snel duidelijk worden welke instanties de verschillende delen van het toezicht gaan uitvoeren. Begin 2025 zijn namelijk al de eerste onderdelen van de nieuwe Europese AI-verordening van kracht.  

De AP en de RDI benadrukken bovendien dat er op tijd voldoende budget en personeel beschikbaar moet zijn voor alle betrokken toezichthouders. Zodat zij op tijd kunnen beginnen aan hun taken, zoals voorlichting en handhaving.

Het advies is opgesteld door de AP en de RDI in samenwerking met de andere 20 toezichthouders die mogelijk een rol gaan spelen in het toezicht op AI.  

Lees verder: AP en RDI: Toezicht op AI-systemen vraagt samenwerking en moet snel geregeld worden

Download
Beleidsdocument