Coördinatie toezicht algoritmes & AI

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is sinds 2023 coördinerend toezichthouder op algoritmes en AI die risico’s met zich meebrengen voor publieke waarden en grondrechten. 

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

Hiervoor heeft de AP een apart organisatieonderdeel opgericht, de directie Coördinatie Algoritmes (DCA). De DCA draagt bij aan een betere beheersing van algoritmes en AI in Nederland. Dit doet de DCA onder meer door te voorzien in overkoepelende risicoanalyse, samenwerking tussen toezichthouders te versterken en bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe (juridische) kaders.

Werkagenda coördinerend algoritmetoezicht 2024

De AP richt zich als coördinerend toezichthouder op algoritmes en AI in 2024 op 4 aandachtsgebieden: transparante algoritmes, auditering, governance en het voorkomen van discriminerende algoritmes. Ook bereiden we ons voor op de AI-verordening en onderzoeken we de risico’s van generatieve AI.

Bekijk de werkagenda

Rapportage AI- & algoritmerisico's Nederland

De AP publiceert elk half jaar een Rapportage AI- & algoritmerisico’s Nederland (RAN), om daarmee een beeld te geven van recente ontwikkelingen, actuele risico’s en bijbehorende uitdagingen. Bekijk de eerste en tweede rapportage. 

De eerstvolgende RAN (zomer 2024) zal onder meer over de invloed gaan van AI en algoritmes op de informatievoorziening bij democratische processen.