Coördinatie toezicht algoritmes & AI

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op alle soorten verwerkingen van persoonsgegevens. Op welke manier die verwerking technisch gezien gebeurt, maakt daarvoor niet uit. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is techniek-neutraal opgesteld om technologische ontwikkelingen een plek te kunnen geven. De AP houdt dus ook toezicht op AI en algoritmes waarbij persoonsgegevens worden verwerkt.

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

De AP is in 2023 van start gegaan met nieuwe taken die een impuls moeten geven aan het toezicht op de ontwikkeling en het gebruik van algoritmes. Daarmee wordt invulling gegeven aan de bredere maatschappelijke opgave om het gebruik van algoritmes beter te controleren, discriminatie en willekeur door gebruik van algoritmes tegen te gaan en transparantie te bevorderen.

Dit draagt eraan bij dat mensen erop mogen vertrouwen dat algoritmes en systemen met AI aan publieke waarden voldoen. Ook ontstaat er zo zicht op risicovolle inzet van algoritmes en AI-systemen en wordt duidelijk hoe die werken.

Binnen AP is daarvoor een apart organisatieonderdeel opgericht: de directie Coördinatie Algoritmes (DCA)

Lees ook: Toezicht op AI en algoritmes door de AP

Rapportage Algoritmerisico's Nederland

De AP publiceert elk half jaar een Rapportage Algoritmerisico’s Nederland (RAN), om daarmee een beeld te geven van recente ontwikkelingen, actuele risico’s en bijbehorende uitdagingen. Bekijk de eerste rapportage