AI-verordening eerste tussenadvies AP & RDI

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) zijn gevraagd om gezamenlijk met een advies te komen over de inrichting van het toezicht op de AI-verordening. 

Met deze brief voorzien de AP en RDI de minister van EZK en de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering van een eerste (tussen)advies. De aanbevelingen en aandachtspunten in deze brief zijn het resultaat van een intensieve samenwerking met andere betrokken toezichthouders. 

Download
Beleidsdocument