Advies wijziging Vreemdelingenwet (biometrie grenscontrole)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over een wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 voor het gebruik van biometrie bij automatische grenscontrole.

De AP heeft een opmerking over het concept en adviseert daarmee rekening te houden.

Download
Wetgevingstoets