Het dossier met gezondheidsgegevens bewaren

Hoe lang een (medisch) dossier moet worden bewaard, staat in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De hoofdregel is dat de zorgaanbieder (zoals een huisartsenpraktijk of een ziekenhuis) uw dossier 20 jaar moet bewaren. Dit is gerekend vanaf het tijdstip dat het dossier voor het laatst is gewijzigd. 

Op deze pagina

Soms kan uw dossier langer worden bewaard dan 20 jaar. Namelijk als:

  • er een andere wettelijke bewaartermijn is;

  • dit noodzakelijk is voor goede hulpverlening;
  • de gegevens van belang zijn voor iemand anders, zoals genetische gegevens die belangrijk kunnen zijn voor familieleden.

Een kortere bewaartermijn kan overigens ook. Bijvoorbeeld bij Wmo-dossiers (15 jaar).

Andere wettelijke bewaartermijn

Academische ziekenhuizen moeten bepaalde documenten bewaren tot 115 jaar na de geboortedatum van de patiënt. Zoals een operatieverslag of een ontslagbrief. Dat komt omdat de Archiefwet van toepassing is op deze gegevens.

Noodzakelijk voor goede hulpverlening

Uw hulpverlener kan uw dossier langer bewaren dan 20 jaar als dat nodig is om u goede zorg te blijven bieden. Bijvoorbeeld als u een chronische aandoening heeft.

De hulpverlener kan dan alle gegevens over de langdurige of terugkerende behandeling bewaren. Uw ziektegeschiedenis blijft zo compleet. U kunt ook zelf aan uw hulpverlener vragen om (delen van) uw dossier langer te bewaren dan 20 jaar. 

Van belang voor anderen

Soms kan uw dossier langer dan 20 jaar worden bewaard omdat de daarin opgenomen gezondheidsgegevens ook van belang (kunnen) zijn voor anderen. Bijvoorbeeld voor uw kinderen, als u een erfelijke ziekte heeft.