Gezondheidsgegevens delen binnen de zorg

Een hulpverlener die rechtstreeks is betrokken bij de behandeling, mag de gezondheidsgegevens van de patiënt inzien. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een arts en een assistent samen direct betrokken zijn bij de behandeling. Een hulpverlener mag het dossier ook delen met andere medewerkers van de praktijk of instelling, als dat nodig is. In beide gevallen is toestemming van de patiënt niet nodig.

Op deze pagina

In deze gevallen is wel toestemming van de patiënt nodig:

  • Delen van gezondheidsgegevens met hulpverleners van een andere praktijk of instelling. Waarbij zij ook rekening houden met hun beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht.
  • Delen van gezondheidsgegevens in een elektronisch uitwisselingssysteem.

Bekijk voor meer informatie het onderwerp Gezondheidsgegevens in een dossier.