Privacyrechten AVG

Mensen hebben een aantal rechten als organisaties hun persoonsgegevens gebruiken. Dat staat in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We noemen dit 'privacyrechten'. Deze rechten zijn bedoeld om mensen controle te laten houden over hun persoonsgegevens. 

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

Mensen hebben bijvoorbeeld het recht om te weten wat een organisatie met hun persoonsgegevens doet. En ze kunnen organisaties onder meer vragen om inzage in hun gegevens en om hun gegevens te wijzigen of verwijderen.

Bij dit onderwerp is uitleg te vinden over de verschillende privacyrechten, in de AVG 'rechten van betrokkenen' genoemd. Ook staat hier hoe mensen hun privacyrechten kunnen gebruiken. Organisaties vinden hier informatie over wat zij moeten doen als zij een verzoek ontvangen, zoals een inzageverzoek.

Snelle antwoorden

Voor burgers

2 vragen en antwoorden

Hoe start ik een verzoekschriftprocedure bij de rechter?

U start een verzoekschriftprocedure door een brief te schrijven aan de sector Civiel van de rechtbank. U heeft hierbij geen advocaat nodig.

Conflict over privacyrechten

U heeft privacyrechten. Zoals het recht om uw gegevens in te zien, te laten rectificeren of te laten verwijderen. U kunt bijvoorbeeld aan een organisatie vragen om inzage te geven in uw gegevens. 

De organisatie moet binnen 1 maand reageren op uw verzoek. Doet de organisatie dat niet? Of krijgt u wel een reactie, maar bent u hier niet tevreden mee? Dan kunt u een verzoekschriftprocedure starten.

Normaal heeft u bij de civiele rechter een advocaat nodig om uw verzoekschrift in te dienen. Maar dit geldt niet als de zaak over uw privacyrechten gaat. Dat is een uitzondering die staat in artikel 35, vierde lid, van de UAVG.

Inhoud verzoekschrift

Het is belangrijk dat u de situatie in uw brief uitlegt. En dat u precies aangeeft wat u wilt dat de rechter doet. U kunt de rechter bijvoorbeeld vragen om een websitebeheerder te bevelen uw gegevens van een bepaalde website te verwijderen. Of u kunt vragen om inzage in uw dossier bij een organisatie.

U kunt de rechter ook vragen om bijvoorbeeld aanpassing van onjuiste persoonsgegevens, een beperking van het gebruik van uw gegevens of van de overdracht van uw gegevens aan een andere organisatie.

Ondersteun uw verhaal door kopieën van bewijzen en andere belangrijke stukken toe te voegen aan uw brief.

Adres rechtbank

Het adres van de rechtbank in uw regio om uw brief heen te sturen vindt u op Rechtspraak.nl.

Termijn verzoekschrift

U moet uw brief binnen 6 weken versturen nadat u het antwoord van de organisatie heeft ontvangen op uw verzoek. Heeft de organisatie niet op tijd geantwoord? Dan hoeft u uw verzoekschrift niet voor een bepaalde datum in te dienen.

Dagvaarding

Wilt u dat de rechter het gebruik van uw persoonsgegevens door een organisatie helemaal verbiedt? Of heeft u schade doordat een organisatie uw persoonsgegevens niet volgens de wet gebruikt? Dan kunt u een dagvaardingsprocedure tegen de organisatie starten.

Hoe start ik een dagvaardingsprocedure bij de rechter?

Wilt u dat de rechter het gebruik van uw persoonsgegevens door een organisatie verbiedt? Of heeft u schade doordat een organisatie uw persoonsgegevens niet volgens de wet gebruikt? Dan kunt u een dagvaardingsprocedure tegen de organisatie starten. Daarbij heeft u een deurwaarder nodig.

Dagvaarding

Een dagvaarding is een brief aan de organisatie waarin u de organisatie oproept om voor de rechter te verschijnen. Een deurwaarder reikt de dagvaarding uit aan de organisatie en stuurt de dagvaarding naar de rechter.

Op Rechtspraak.nl vindt u meer informatie over de:
 

Gerelateerde thema's en onderwerpen

Basis AVG

AVG algemeen

De belangrijkste wet die gaat over de bescherming van persoonsgegevens is de AVG. Hoe zit de AVG in elkaar en wat zijn de basispunten van de AVG?
Ga naar onderwerp