Beleid & regelgeving

Om te zorgen dat organisaties algoritmes en AI op een verantwoorde manier gebruiken, moeten zij zich aan regels houden. 

Op deze pagina

AI-verordening

De AI-verordening komt eraan: de eerste uitgebreide wet over kunstmatige intelligentie ter wereld. In de AI-verordening staan de regels voor het verantwoord ontwikkelen en gebruiken van AI door bedrijven, overheden en andere organisaties. 

Algoritmeregister

Het algoritmeregister is de basis voor overzicht en inzicht in de algoritmes die overheidsorganisaties en uitvoeringsinstanties gebruiken. In dit register staat hoe en waarom een organisatie een algoritme toepast. 

Algoritmes en de AVG

Algoritmes en AI verwerken vaak persoonsgegevens. Dit betekent dat het gebruik van algoritmes moet voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), net als alle andere verwerkingen van persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt daar toezicht op. 

Bekijk ook: AP - Inzet Artificial Intelligence Act (AI Act)