Organisatie van de AP

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is opgericht en aangewezen als toezichthouder op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Richtlijn gegevensbescherming bij rechtshandhaving, geïmplementeerd in de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg). 

De AP is een zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid. Aan het hoofd van de AP staat het bestuur. De organisatie is opgedeeld in 6 directies.

Bekijk de structuur van de AP

Het bestuur van de AP

Het bestuur bestaat uit:

 • Aleid Wolfsen (voorzitter);
 • Monique Verdier (vicevoorzitter);
 • Katja Mur (bestuurslid).

Lees meer over het bestuur en de bestuursleden

Directies bij de AP

De AP is onderverdeeld in 6 directies:

 1. Directie Klantcontact en Controlerend onderzoek. Directeur is Gerard Bukkems.
 2. Directie Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie. Directeur is Nanning de Jong.
 3. Directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering. Directeur is Annita de Bruijne.
 4. Directie Beleid, Internationaal, Strategie en Communicatie. Directeur is Marianne Niessink.
 5. Directie Coördinatie Algoritmes. Directeur is Sven Stevenson.
 6. Directie Bedrijfsvoering. Directeur is Bart Cooijmans (a.i.).

Lees meer over de directies bij de AP

Raad van advies van de AP

De AP heeft een raad van advies. De raad heeft als taak de AP te adviseren over de hoofdlijnen van het beleid en andere algemene aspecten van de bescherming van persoonsgegevens.

De minister voor Rechtsbescherming benoemt de leden van de raad van advies, op voordracht van de AP. De leden hebben verschillende achtergronden en functies.

De positie, taken en werkwijze van de raad van advies zijn vastgelegd in het bestuursreglement van de AP.

De leden van de raad van advies zijn:

 • Alexander Pechtold (voorzitter, benoemd voor 4 jaar)
 • Ineke Sybesma (lid, benoemd voor 4 jaar)
 • Marleen Stikker (lid, benoemd voor 3 jaar)
 • Eric Tjong Tjin Tai (lid, benoemd voor 3 jaar)
 • Rob Bertholee (lid, benoemd voor 4 jaar)

Lees meer over de leden van de raad van advies