Het bestuur van de AP

Het bestuur van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bestaat uit een voorzitter en 2 leden. De voorzitter en de leden worden benoemd bij koninklijk besluit, op voordracht van de minister van Justitie en Veiligheid. De ambtstermijn van de voorzitter en van de leden is 5 jaar. Deze termijn kan verlengd worden met 5 jaar door herbenoeming. 

Het bestuur van de AP bestaat op dit moment uit:

De werkwijze en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn vastgelegd in het bestuursreglement. De nevenfuncties van de voorzitter en van de leden zijn openbaar en staan op deze website.

Het bestuur van de Autoriteit Persoonsgegevens

Beeldmateriaal voor de pers

""

 

Download foto in hoge resolutie

""

 

Download foto in hoge resolutie