Katja Mur, bestuurslid

Katja Mur is sinds 1 februari 2019 lid van het bestuur van de AP. Per 1 februari 2024 wordt zij herbenoemd voor een periode van 5 jaar. Mur werkt sinds 1993 in het openbaar bestuur. Voordat zij bestuurslid werd bij de AP, was zij directeur Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarvoor werkte zij als programmadirecteur, afdelingshoofd en inspecteur bij diverse ministeries.

Katja Mur, bestuurslid

CV in vogelvlucht

 • 2010 – 2019
  Ministerie van VWS, directeur Macro-Economisch Vraagstukken en Arbeidsmarkt
 • 2007 – 2010
  Programmaministerie Jeugd en Gezin, directeur Jeugd en Gezin
 • 2003 – 2007
  Ministerie van VWS, afdelingshoofd Geneesmiddelen en plaatsvervangend directeur van de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie
 • 1993 – 2002
  Ministerie van Financiën, inspecteur bij de Inspectie der Rijksfinanciën.

Mur studeerde Bestuurskunde in Rotterdam (1993).

Nevenfuncties

Mur vervult de volgende nevenfuncties:

 • lid van de Governancecommissie gezondheidszorg van de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg;
 • lid raad van toezicht Leids Universitair Medisch Centrum;
 • coach bij Intercoach.

In haar functie bij de AP heeft Mur geen betrokkenheid bij onderzoek en/of besluitvorming over de genoemde organisaties.

Beeldmateriaal voor de pers

""

 

Download foto in hoge resolutie

""

 

Download foto in hoge resolutie

""

 

Download foto in hoge resolutie