Vergroot contrast

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van u heeft. Dit heet het recht op dataportabiliteit, ook wel het ‘recht om gegevens over te dragen’ genoemd. Zo kunt u uw gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Ook kunt u aan een organisatie vragen om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

Vraagt u een organisatie om uw gegevens over te dragen? Dan is de organisatie verplicht om mee te werken. De organisatie mag uw gegevens dus niet ‘vasthouden’.

Welke gegevens wel en niet?

U kunt niet alle soorten gegevens laten overdragen. Ten eerste gaat het alleen om digitale gegevens. Papieren dossiers vallen er dus niet onder.

Ten tweede gaat het alleen om persoonsgegevens die een organisatie óf met uw toestemming verwerkt óf om een overeenkomst met u uit te voeren.

Onder dit laatste vallen bijvoorbeeld ook de titels van boeken die u in een webwinkel heeft gekocht of de liedjes die u heeft beluisterd via een muziekstreamingdienst.

In welke vorm?

De organisatie moet uw gegevens verstrekken in een vorm die het voor u makkelijk maakt om uw gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie.

De organisatie is daarom wettelijk verplicht om de gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te verstrekken.

Bekijk binnen het onderwerp Recht op dataportabiliteit

Alle antwoorden op mijn vragenVragen van burgers over dataportabiliteit

 • Hoe vraag ik aan een organisatie om mijn gegevens over te dragen?

  Wilt u de gegevens die een organisatie van u heeft ontvangen? Bijvoorbeeld omdat u uw contract bij de organisatie wil beëindigen en u uw gegevens wil doorgeven aan een andere organisatie? Dan kunt u om dataportabiliteit vragen. Dit kunt u het beste schriftelijk doen, door een brief of e-mail aan de organisatie te sturen.

  Schriftelijk verzoek

  Uw verzoek schriftelijk doen is handig om bewijsmateriaal te krijgen. Want weigert de organisatie uw verzoek of krijgt u geen reactie? En wilt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of ermee naar de rechter gaan? Dan kunt u laten zien welke stappen u heeft ondernomen.

  Voorbeeldbrief

  U kunt voor uw verzoek de voorbeeldbrief dataportabiliteit van de Autoriteit Persoonsgegevens gebruiken.

  Zie ook

 • Wat moet een organisatie doen als ik vraag om mijn gegevens over te dragen?

  Een organisatie is verplicht binnen 1 maand per brief of e-mail te reageren op uw verzoek om uw persoonsgegevens over te dragen.

  Is uw verzoek ingewikkeld? Dan mag de organisatie er 2 maanden langer over doen. De organisatie moet u dan wel binnen 1 maand laten weten dat het langer gaat duren en waarom.

  Reactie op verzoek

  De organisatie moet u in de reactie laten weten of de organisatie uw gegevens gaat overdragen. Weigert de organisatie om uw gegevens over te dragen? Dan moet de organisatie uitleggen waarom.

  Gegevens overdragen

  Besluit de organisatie uw gegevens over te dragen? Dan moet de organisatie dit zo snel mogelijk doen.

  Zie ook: Welke gegevens krijg ik bij een verzoek om dataportabiliteit?

  Geen kosten

  De organisatie mag geen geld vragen voor het overdragen van uw gegevens.

  Identiteit controleren

  Voordat de organisatie uw verzoek in behandeling neemt, moet de organisatie uw identiteit controleren. Dat is om uw privacy te beschermen, zodat niet iemand anders toegang krijgt tot uw gegevens.

  Er zijn verschillende manieren om uw identiteit te controleren. Een kopie van uw identiteitsbewijs vragen mag bijna nooit.

  Maar geeft de organisatie aan dat een kopie noodzakelijk is? Zorg er dan voor dat u een veilige kopie verstrekt.

  Maak uw burgerservicenummer (BSN) onleesbaar en vermeld duidelijk aan wie u de kopie verstuurt met welk doel. U kunt hiervoor de app van KopieID gebruiken.

 • Welke gegevens krijg ik bij een verzoek om dataportabiliteit?

  Vraagt u aan een organisatie om uw gegevens over te dragen (verzoek om dataportabiliteit)? Dan moet de organisatie alle persoonsgegevens beschikbaar stellen die u heeft verstrekt.

  Het gaat hierbij niet alleen om gegevens die u actief en bewust heeft verstrekt, zoals de accountgegevens (e-mailadres, gebruikersnaam, leeftijd etc.) die u op een online formulier heeft ingevuld.

  Het gaat ook om de gegevens die u heeft ‘verstrekt’ door een dienst of apparaat te gebruiken. Bijvoorbeeld uw zoekgeschiedenis of locatiegegevens. Of andere (ruwe) data, zoals uw hartslag die via een fitnesstracker is vastgelegd.

  Geen afgeleide gegevens

  De organisatie hoeft géén afgeleide gegevens over te dragen. Dat zijn gegevens die de organisatie zelf heeft gegenereerd door bijvoorbeeld data-analyse. Zoals een kredietscore of een profiel dat de organisatie van u heeft opgesteld.

 • Wat is het verschil tussen het inzagerecht en het recht op dataportabiliteit?

  Het verschil zit in de vorm waarin u uw gegevens aangeleverd krijgt. Ook zijn er bepaalde gegevens die u niet krijgt als u om dataportabiliteit vraagt, maar wel als u een inzageverzoek doet.

  Vorm bij inzageverzoek

  Vraagt u aan een organisatie om uw gegevens in te zien? Dan moet de organisatie u een kopie van uw persoonsgegevens verstrekken. Dit kan een overzicht zijn van uw persoonsgegevens of kopieën van de documenten waarin uw gegevens staan.

  Hiermee moet u kunnen controleren of uw gegevens kloppen. En of de organisatie uw gegevens op de juiste manier verwerkt.

  Vorm bij verzoek om dataportabiliteit

  Doet u een verzoek om dataportabiliteit? Dan moet de organisatie uw gegevens verstrekken in een vorm die het voor u makkelijk maakt om uw gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie.

  De organisatie is daarom wettelijk verplicht om de gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te verstrekken.

  Verschil in gegevens

  Doet u een verzoek om dataportabiliteit, dan hoeft de organisatie u geen afgeleide gegevens over te dragen. Dat zijn gegevens die de organisatie zelf heeft gegenereerd door bijvoorbeeld data-analyse. Zoals een kredietscore of een profiel dat de organisatie van u heeft opgesteld. Maar doet u een inzageverzoek, dan moet de organisatie u deze afgeleide gegevens wél verstrekken.

 • Wat kan ik doen als ik een vraag of klacht heb over hoe een organisatie omgaat met mijn recht op dataportabiliteit?

  Ga met uw vragen of klachten altijd eerst naar de organisatie zelf. U kunt het beste contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG), als de organisatie die heeft. De contactgegevens van de FG horen op de website van de organisatie te staan.

  Heeft u een klacht en komt u er samen met de organisatie niet uit? Dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.