Vergroot contrast

Het werk van de Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. De AP staat voor het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens.

Hoofdtaken

De AP houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Onder toezicht vallen diverse activiteiten, zoals onderzoek doen. Een andere belangrijke taak van AP is adviseren over nieuwe regelgeving.

Organisatie

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt dan ingetrokken. Daarmee wordt ook de bestaande organisatie van de AP opgeheven.

In het wetsvoorstel uitvoeringswet AVG en in de Wijzigingswet zal de nieuwe organisatie worden opgericht en aangewezen als toezichthouder op de AVG en de Wijzigingswet. Vooruitlopend daarop functioneert de AP vanaf 1 januari 2018 al zo veel mogelijk conform de nieuwe uitvoeringspraktijk per 25 mei 2018

Tips aan de AP

De AP wil graag weten of organisaties zich in de praktijk houden aan de wettelijke privacyregels. Daarom vraagt de AP mensen een tip te geven als hun iets opvalt. De AP ontvangt zo'n 8000 tips per jaar.

Wij gebruiken deze tips, in combinatie met onze kennis van het toezichtdomein, om te kiezen waarnaar we onderzoek gaan doen. We hebben een aantal criteria om te bepalen of er genoeg reden is om een onderzoek te starten. Bijvoorbeeld hoe ernstig de overtreding is.

Alternatieve interventies

Daarnaast kunnen we op basis van tips besluiten om niet direct een officieel onderzoek te starten, maar een zogeheten alternatieve interventie in te zetten. Dat is een gesprek met een organisatie die mogelijk de wet overtreedt of een brief aan deze organisatie. Zo’n alternatieve interventie kan al genoeg zijn om de overtreding te laten beëindigen.

Informatie website

Tot slot kunnen tips reden zijn om onze website aan te vullen. Veel informatie op onze website staat geschreven in de vorm van vraag en antwoord. Op die manier geven wij antwoord op concrete vragen uit de praktijk. En daarmee duidelijkheid over wat wel en niet mag.

Jaaroverzichten tips

Hoeveel tips ontving de Autoriteit Persoonsgegevens elk jaar en waar gingen die over?

Lees meer over Jaaroverzichten tips

Alternatieve interventies

Welke alternatieven heeft de Autoriteit Persoonsgegevens voor het opstarten van een officieel onderzoek?

Lees meer over Alternatieve interventies