Vergroot contrast

Het werk van de Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving.

De Autoriteit Persoonsgegevens staat voor het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens. Dit komt tot uitdrukking in onze missie, visie en kernwaarden.

Hoofdtaken Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Onder toezicht vallen diverse activiteiten, zoals onderzoek doen. Een andere belangrijke taak van Autoriteit Persoonsgegevens is adviseren over nieuwe regelgeving.

Voor meer informatie, zie Taken en bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tips aan de Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens wil graag weten of organisaties zich in de praktijk houden aan de wettelijke privacyregels. Daarom vraagt de Autoriteit Persoonsgegevens mensen een tip te geven als hun iets opvalt. De Autoriteit Persoonsgegevens ontvangt zo'n 7000 tips per jaar.

Wat doet de Autoriteit Persoonsgegevens met tips?

Wij gebruiken deze tips, in combinatie met onze kennis van het toezichtdomein, om te kiezen waarnaar we onderzoek gaan doen. We hebben een aantal criteria om te bepalen of er genoeg reden is om een onderzoek te starten. Bijvoorbeeld hoe ernstig de overtreding is.

Alternatieve interventies

Daarnaast kunnen we op basis van tips besluiten om niet direct een officieel onderzoek te starten, maar een zogeheten alternatieve interventie in te zetten. Dat is een gesprek met een organisatie die mogelijk de wet overtreedt of een brief aan deze organisatie. Zo’n alternatieve interventie kan al genoeg zijn om de overtreding te laten beëindigen.

Informatie website

Tot slot kunnen tips reden zijn om onze website aan te vullen. Veel informatie op onze website staat geschreven in de vorm van vraag en antwoord. Op die manier geven wij antwoord op concrete vragen uit de praktijk. En daarmee duidelijkheid over wat wel en niet mag.

Jaaroverzichten tips

Hoeveel tips ontving de Autoriteit Persoonsgegevens elk jaar en waar gingen die over?

Lees meer over Jaaroverzichten tips

Alternatieve interventies

Welke alternatieven heeft de Autoriteit Persoonsgegevens voor het opstarten van een officieel onderzoek?

Lees meer over Alternatieve interventies