Feiten en cijfers over de AP

Hier vindt u feiten en cijfers over de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), zoals budget, personeel en productiecijfers.

De AP in cijfers

 

2018

2019

2020

2021

2022

budget (realisatie; in euro's)

16.113.000 21.412.940 24.295.374 26.899.855 29.240.127

vaste medewerkers

157 fte 182 fte 179 fte 169,2 fte 183 fte

datalekmeldingen

17.3111 26.956 23.976 24.866 21.151

klachten

11.4131 27.854 25.590 18.9142 13.1132

onderzoeken

16 70 56 27 41

opgelegde boetes (aantal plus totaalbedrag in euro's)3

1
(600.000)

(2.540.000)
7
(2.043.500)
11
(6.424.500)
13
(6.717.500)

last onder dwangsom

4 2 2 2 2

wetgevingsadviesprojecten

82 105 120 1064 1065

inzet als betrokken toezichthouder

342 233 276 219 152

vragen van FG's

1600 1.567 1.214 1.309 901

informatieverzoeken

21.395 6.9402 5.711 3.0002 18422

voorafgaande raadplegingen

71 13 8 10 4

bezwaar

28 112 115 186 110

(hoger) beroep

20 30 28 66 47

Zie de jaarverslagen van de AP voor meer cijfers en informatie.

1. Vanaf 25 mei 2018.
2. In 2019 kreeg de AP aanzienlijk minder informatieverzoeken dan in 2018. In 2018 kwamen er veel algemene vragen binnen rond de inwerkingtreding van de AVG. In 2021 en 2022 heeft de AP minder informatieverzoeken en minder klachten ontvangen dan de jaren ervoor omdat door capaciteitstekort het telefonisch spreekuur minder lang open was.
3. Een besluit om een organisatie te beboeten, kan uit meerdere boetes bestaan voor verschillende (deel)overtredingen. Verder zijn niet alle opgelegde boetes al openbaar gemaakt. Zie Boetes en andere sancties voor een overzicht van de al gepubliceerde boetes.  
4. Waarvan 95 met formeel advies uitgebracht.
5. Waarvan 87 met formeel advies uitgebracht. 

Klachten en datalekken

Zie Rapportages datalekken en Rapportages klachten voor de jaarlijkse rapportages van de privacyklachten en datalekken die de AP heeft ontvangen. 

Nieuwsberichten over capaciteit en budget AP

Publicaties over capaciteit en budget AP