Missie, ambitie en kernwaarden

Onze wettelijke opdracht hebben wij vertaald in de volgende missie:

Wij werken onder meer aan onze missie door:

  • Te stimuleren dat organisaties, maar ook burgers zelf, hun verantwoordelijkheid nemen bij de bescherming van persoonsgegevens.
  • Mensen uit te leggen wat hun privacyrechten zijn en hun privacyklachten te onderzoeken.
  • Te stimuleren dat organisaties privacyvriendelijke systemen en processen gebruiken.
  • De wetgever gevraagd en ongevraagd te adviseren over wet- en regelgeving waar de verwerking van persoonsgegevens onderdeel van is.
  • De naleving van de regels te controleren. Dat doen we door onafhankelijk onderzoek te doen naar (mogelijke) overtredingen. Als het nodig is, komen we in actie.
  • Samen te werken met de andere Europese privacytoezichthouders.

Ambities

De AP heeft 3 ambities:

  1. De AP maakt zich sterk voor de bescherming van persoonsgegevens als vanzelfsprekende waarde in onze maatschappij.
  2. De AP kent de relevante ontwikkelingen en handelt proactief als de bescherming van persoonsgegevens in de knel komt.
  3. De AP heeft een actieve rol in in de uitwerking van Europese regels en in de samenwerking met de andere Europese toezichthouders.

Kernwaarden

De AP handelt volgens 4 kernwaarden: onafhankelijk, open, deskundig en effectief.

Onafhankelijk

De AP is een onafhankelijke toezichthouder. We houden rekening met de belangen van anderen, maar behouden tegelijkertijd onze onafhankelijke positie. Altijd met een onbevooroordeelde en scherpe blik.

Open

De AP staat in verbinding met de omgeving. Mensen en organisaties weten ons te vinden voor informatie over de regels en risico’s. En om klachten of tips in te dienen. We zijn transparant waar het kan. We communiceren actief over ons werkproces en onze besluiten, stimuleren het publieke debat en leggen regels uit. Door transparant te zijn en begrijpelijke taal te gebruiken, bereiken we meer.

Deskundig

Medewerkers van de AP zijn kundig en de AP stimuleert dat zij zich voortdurend ontwikkelen. De AP werkt eraan een moderne toezichthouder en werkgever te zijn.

Effectief

Omdat we moeten reageren op nationale én internationale ontwikkelingen, maken we weldoordachte keuzes. Per situatie kiezen we voor de effectiefste aanpak. Met daadkracht, maar altijd met focus op het grondrecht van mensen.

Meer informatie