Vergroot contrast

Organisatie

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is opgericht en aangewezen als toezichthouder op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG (UAVG). De AP is een zelfstandig bestuursorgaan. De relatie met de minister van Justitie en Veiligheid is vormgegeven in de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

Aan het hoofd van de AP staat het bestuur. De organisatie is opgedeeld in 4 directies. De organisatiestructuur van de AP is zichtbaar in het organogram.

Het bestuur

Het bestuur heeft de leiding over de AP-organisatie. Het bestuur bestaat uit:

  • Aleid Wolfsen (voorzitter);
  • Monique Verdier (vicevoorzitter);
  • Katja Mur (bestuurslid per 1 februari 2019).

De raad van advies van de AP heeft tot taak het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van het beleid van de AP en andere algemene aspecten van de bescherming van persoonsgegevens.

De directies

De AP is onderverdeeld in 4 directies:

  • Klantcontact en Controlerend onderzoek. Directeur is Gerard Bukkems.
  • Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie. Directeur is Cecile Schut.
  • Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering. Directeur is Thijs Drouen.
  • Beleid, Internationaal, Strategie en Communicatie. Directeur is Marianne Niessink.

Publicaties