Voorbeeldbrief inzage SIS

Staat u (mogelijk) geregistreerd in het Schengen Informatiesysteem (SIS)? Dan heeft u het recht om kennisneming (inzage) van uw gegevens te vragen. 

Dit houdt in dat u kunt vragen of u gesignaleerd staat in het SIS. En zo ja, welke persoonsgegevens van u zijn opgenomen in het SIS en met welk doel.

Voor uw verzoek kunt u deze voorbeeldbrief gebruiken. Wilt u meer weten, bekijk dan Uw rechten als u in het SIS staat.

Download
Voorbeeldbrief