Speech Sven Stevenson 'Van datingapp tot schadeverzekering: het algoritme bepaalt onze kansen'

Op 5 oktober 2023 hield Sven Stevenson, programmadirecteur van de Directie Coördinatie Algoritmes (DCA), een toespraak op de Datamiddag bij het Verbond van Verzekeraars in Den Haag. 

Daar sprak hij over kansen en risico’s van het toepassen van algoritmes en AI, het evenwicht tussen innovatie en het beschermen van mensen, en de rol van data scientists.

Download
Speech