OR-privacyboekje

Om de ondernemingsraad (OR) te ondersteunen heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een handreiking gemaakt: het OR-privacyboekje.

Werkgevers verwerken veel persoonsgegevens van hun werknemers. En nu veel mensen (deels) thuiswerken, zijn sommige werkgevers extra geïnteresseerd in manieren om hun personeel te monitoren. Dit kan natuurlijk heel ingrijpend zijn voor werknemers.

Rekening houden met hun privacy is daarom uiterst belangrijk. De OR speelt daarbij een cruciale rol. Het OR-privacyboekje helpt de OR om regelingen voor het verwerken van persoonsgegevens van werknemers te toetsen. En om kritische vragen te stellen aan de werkgever. Bijvoorbeeld bij regelingen voor personeelsvolgsystemen.

Download
Handreiking