Juridisch kader persoonsgegevens bij faillissement

Wat mag een curator wel en niet met de persoonsgegevens in de boedel van een failliete onderneming? In dit juridisch kader staan de regels voor de omgang met persoonsgegevens bij faillissement. 

Het juridisch kader is bedoeld voor insolventierechtadvocaten en (aankomend) faillissementscuratoren. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt het belangrijk dat alle bij een faillissement betrokken partijen de regels kennen.

Lees verder: AP: ook bij faillissement moet privacy goed geregeld zijn.

Download
Handreiking