AP: ook bij faillissement moet privacy goed geregeld zijn

Thema:
Faillissement

Wat mag een curator wel en niet met de persoonsgegevens in de boedel van een failliete onderneming? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft curatoren gewezen op de regels voor de omgang met persoonsgegevens bij een faillissement in een brief aan de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD).

De AP wil zo veel mogelijk insolventierechtadvocaten en (aankomend) faillissementscuratoren wijzen op de regels. De AP vindt het belangrijk dat alle bij een faillissement betrokken partijen de regels kennen. Te meer omdat maandelijks een significant aantal organisaties failliet wordt verklaard, zoals blijkt uit informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Juridisch kader

De AP heeft het juridisch kader voor de verwerking van persoonsgegevens door curatoren uiteengezet in een brief. Deze brief heeft de AP aan INSOLAD gestuurd.

Persoonsgegevens in boedel

Bij vrijwel ieder faillissement bevat de boedel persoonsgegevens. Bijvoorbeeld van klanten, leden en personeel. Curatoren hebben de verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Zij moeten zich daarbij aan de privacywet houden, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Meer informatie

Voor een uitgebreidere beschrijving van het juridisch kader, zie: Juridisch kader persoonsgegevens bij faillissement.
 

""
Publicaties

Juridisch kader persoonsgegevens bij faillissement