AP: ook bij faillissement moet privacy goed geregeld zijn

Thema's:
Faillissement
Personeelsgegevens

Wat mag een curator wel en niet met de persoonsgegevens in de boedel van een failliete onderneming? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft curatoren gewezen op de regels voor de omgang met persoonsgegevens bij een faillissement in een brief aan de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD).

De AP wil zo veel mogelijk insolventierechtadvocaten en (aankomend) faillissementscuratoren wijzen op de regels. De AP vindt het belangrijk dat alle bij een faillissement betrokken partijen de regels kennen. Te meer omdat maandelijks een significant aantal organisaties failliet wordt verklaard, zoals blijkt uit informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Juridisch kader

De AP heeft het juridisch kader voor de verwerking van persoonsgegevens door curatoren uiteengezet in een brief. Deze brief heeft de AP aan INSOLAD gestuurd.

Persoonsgegevens in boedel

Bij vrijwel ieder faillissement bevat de boedel persoonsgegevens. Bijvoorbeeld van klanten, leden en personeel. Curatoren hebben de verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Zij moeten zich daarbij aan de privacywet houden, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Praktische voorbeelden

Naast de uiteenzetting van het wettelijk kader heeft de AP enkele veel voorkomende scenario’s uitgewerkt:
 

  • verkoop van klantenbestanden;
  • verkoop van computers of laptops;
  • verstrekken van persoonsgegevens bij contractoverneming;
  • (laten) verwerken van persoonsgegevens bij voortzetting van een failliete onderneming;
  • wat een curator moet doen bij ontbinding van een failliete onderneming.

Meer informatie

Vrouw op kantoor aan het bellen

Publicaties

Juridisch kader persoonsgegevens bij faillissement