Advies wijziging Wjsg (vastleggen doelen ECRIS)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over een conceptwijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) om de doelen vast te leggen van het gebruik van het Europees strafregisterinformatiesysteem ECRIS.

EU-regelingen schrijven voor dat het European Criminal Records Information System (ECRIS) wordt gebruikt voor bepaalde doelen. De nationale wetgever heeft daarbij de ruimte om te bepalen dat het ECRIS ook wordt gebruikt voor andere doelen.

Het doel van het concept is om deze andere doelen vast te leggen in de Wjsg. De AP heeft een aantal opmerking bij het concept. Die gaan over de noodzakelijkheid, rechtszekerheid en doelbinding

Download
Wetgevingstoets